TOKİ Elazığ da 183 Adet konutu satışa çıkardı

TOKİ Elazığ da 183  Adet konutu satışa çıkardı

 Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 500 konutluk Elazığ Merkez Zafran Alt Gelir Grubu kapsamında yer alan ve idare stokunda bulunan 183 adet konut; kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile açık satışa sunulacak.

1. Elazığ Merkez Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamındaki konutların satış işlemleri T.Halk Bankası A.Ş aracılığıyla yürütülecek. Açık Satış Yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek konutların başvuruları, 25 Temmuz-30 Eylül 2011 tarihleri arasında kabul edilecek.
2. Konutların satış fiyat ve koşulları T.Halk Bankası A.Ş yetkili şubeleri ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulacak.

ELAZIĞ MERKEZ ZAFRANALT GELİR KONUTLARI EN DÜŞÜK – EN YÜKSEK FİYAT TABLOSU
SATIŞ TARİHİNDE ÖDENECEK PEŞİNAT %12 EN DÜŞÜK EN YÜKSEK BAŞLANGIÇ TAKSİTİ (TL.) ŞÖYLE;
64,71 m² B1 tipi 76 adet daire için
Toplam : 53.357.-75.054 TL arası
Peşinat : 6.403.- 9.006 TL
Vade : 180 ay
Taksitler : 260,86 .-366,93 TL arası olacak.
84,92 m2 DY tipi 107 adet daire için
Toplam : 43,461.- 56,197 TL arası
Peşinat : 5.215.-6.744 TL
Vade : 180
Taksitler : 212,48.-274,24 TL arası olacak.

Sözleşme bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde beş BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecek.
3. Konut alıcıları, konutun satış bedelinin B tipi konutlar için %12 oranındaki peşinat miktarının yarısını, DY tipi konutlar için peşinat tutarının yarısı olan 2.000-TL.’yi 25 Temmuz -30 Eylül 2011 tarihleri arasında, T.Halk Bankası A.Ş Şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır. Peşinatın kalan B tipi konutlar için % 6’sı, DY tipi konutlar için 2.000-TL.’si 01-20 Kasım 2011 tarihleri arasında yatırılacaktır. Borç bakiyesi ve aylık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumunca belirlenen TÜFE ve ÜFE oranlarından en düşük olana göre belirlenecek oranda artırılacaktır. (Şehit Aileleri, Maluller (Terör Malulleri) ile Dul ve Yetimleri hariç)
4. Taksit ödemeleri konut teslim tarihini takip eden ay itibariye tahsil edilecektir. İlk altı aylık dönemsel artış konut teslim tarihine göre İdarece belirlenecek.

5. Şehit Aileleri, Maluller (Terör Malulleri) ile Dul ve Yetimlerinde; B tipi konutlar %12 peşin 240 ay, DY tipi konutlar 4.000-TL. 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslimli satış olacağından sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacak.
6. Konut satın almak için başvuruda bulunan kişilerin; T.C. vatandaşı olması,• Elazığ• il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Elazığ il nüfusuna kayıtlı olması,
Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve• Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3
(üç ) yıldır ikamet ediyor olması veya il/ilçe nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.
Toplu Konut• İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden
konut kredisi kullanmamış olması, (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri
kategorisi hariç)
Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki• çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız
herhangi bir gayrimenkulün olmaması, (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri
kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller
hariç)

Başvuru• tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak,
- Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.
Aylık• hane halkı gelirinin, en fazla net 2.600 TL. olması, (Başvuru sahibinin, eşinin
ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil
olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 2.600 TL. olması
gerekmektedir.)
Bir hane halkı adına, yani kişinin• kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.
7. Başvuru sahipleri, 1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Elazığ il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge (Şehit Aileleri, Maluller (Terör Malulleri) ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuranlar 3 (üç ) yıl ikamet ettiğini kanıtlayacak belgeyi) ibraz edecektir.
2. Hane halkı gelirinin en fazla net 2.600 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi,• velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.) Başvuru sahibi, eşi veya velayeti• altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri, Ayrıca, Şehit Aileleri, Maluller ile Dul• ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Belgeyi” Gaziler’de T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden• alacakları “Gazi Kimlik Belgesi”ni, Özürlü vatandaşlarımız, Özürlüler• İdaresi tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 özürlü olduğuna dair) İbraz edeceklerdir. Sözleşme imzalama aşamasında T.Halk Bankası A.Ş Şubelerine İbraz edeceklerdir.

8. Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.
Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.
9. Satış ile ilgili bankacılık hizmetleri T.Halk Bankası A.Ş’nin tüm şubeleri tarafından
yürütülecektir.
10. Konut satış bedellerine, KDV, Banka Komisyonu (BSMV ile birlikte) dâhil edilmemiştir. Bu tutarlar hak sahibi olacaklara aittir.
11. Gayrimenkul satış işlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

   UZMANINA SORUN
İlkay YILMAZ

Gayrimenkul Pazarlama Trendleri
Onay TÜBEK

Emlak Piyasası
Kazım YILMAZ

Emlak Soru-Cevap
M. Emre TOTİK

Hukuki Danışman