Boğaziçi imar sorununa çözüm

Boğaziçi imar sorununa çözüm

Boğaziçi imar sorununa çözüm
Boğaziçi geri görünüm alanlarına, kentsel dönüşüm kapsamında imar izni verileceğini ancak, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve Beykoz ilçelerinin, Boğaziçi "öngörünüm" bölgesinde kalan kesimlerinde ise Boğaziçi İmar Kanunu'nun aynen uygulanarak "yapı yapma yasağının" devam edeceğini açıklayan Gayrimenkul Hukukçusu Av. Emre Alcan Boğaziçi Öngörünüm bölgesinde devam etmekte olan ve toplamı 2 milyar TL'yi bulan davalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Gayrimenkul Hukukçusu Av. Emre Alcan şunları söyledi: "Boğaziçi öngörümünde taşınmazı bulunan şahıslar arasında 1983 yılına kadar arsasını değerlendirerek inşaat yapmış olan kişiler çok ciddi ekonomik değer elde etmişken, hemen yanındaki hatta komşu parselde inşaat yapmamış olan arsa sahipleri ise bugün çok ciddi bir ekonomik gelirden mahrum kalmışlardır. Ayrıca iki komşu parsel arasında bugün 10 ile 20 kat arası değer farkı oluşmuştur."

1983 tarihli 2960 sayılı Boğaziçi İmar Kanununun geçici 4. Maddesine göre; konut kullanımına ayrılmış ancak yapı yapılmamış yerlerde yeşil alan statüsü uygulanması sebebiyle arsa sahiplerinin tasarruf etme imkanının yaklaşık olarak 30 yıldan bu yana engellenerek mülkiyet haklarının ihlal edildiğini belirten Av. Emre Alcan idarenin bu taşınmazı ya kamulaştırarak ya da tahsis amacı dışına çıkartarak sözkonusu mağduriyeti gidermesi gerektiğini, ancak ilgili idarenin onlarca yıldır sessiz ve ilgisiz kalarak mağduriyetin devamına sebebiyet verdiğini, mülkiyet hakkını süresi belirsiz şekilde sınırladığını açıkladı.

Av. Emre Alcan, çevre parsellerin sahiplerinin, arsaları üzerine inşa etmiş oldukları yapılardan kira geliri elde edebildiğini ayrıca, mağduriyetin maddi boyutunu somut olarak ortaya koyan diğer bir konunun ise; Boğaziçi öngörünümde bir dönüm arsa içinde bulunan villanın değerinin yalı konumunda bulunmasa dahi 5 ila 15 milyon usd arasında değişmekteyken, aynı mahallede, çok yakın konumda ve 2960 sayılı yasa'ya göre yapı yapma yasağı bulunan arsanın değerinin ise birkaç yüzbin TL. ile sınırlı kaldığını açıkladı.

Belediyelerin, bir taşınmazın belirsiz süre kullanımına engel olamayacağını, kanunun hiçbir hükmünün belediyelere bu şekilde keyfi davranma yetkisi vermeyeceğini açıklayan Av. Emre Alcan İdarenin kamu yararı nedeni ile kamusal amaçların gerçekleştirilmesi için bir takım işlemler yaparken Anayasa'nın 35. Maddesi ile güvence altına alınan mülkiyet hakkına saygılı olması gerektiğini belirtti.

Av. Emre Alcan, Boğaziçi öngörümünde mülkiyet hakkı bu şekilde engellenen yüzlerce taşınmaz sahibinin dava yolu ile ilgili idareden taşınmazın rayiç değerini talep ettiğini söyledi.

Etiketler : Boğaziçi geri görünüm alanları , Boğaziçi imar sorununa çözüm , Beşiktaş , Sarıyer , Üsküdar , Beykoz , Gayrimenkul Hukukçusu , Av. Emre Alcan , boğaz imarı , istanbul boğaz imarında son durum , istanbul emlak haber

   UZMANINA SORUN
İlkay YILMAZ

Gayrimenkul Pazarlama Trendleri
Onay TÜBEK

Emlak Piyasası
Kazım YILMAZ

Emlak Soru-Cevap
M. Emre TOTİK

Hukuki Danışman