2-B Arazilerinden kasaya 13 milyar lira girecek

2-B Arazilerinden kasaya 13 milyar lira girecek

2-B'den kasaya 13 milyar lira girecek

Orman vasfını kaybetmiş 2-B arazileri, Meclis komisyonunda kabul edilen maddelere göre rayiç bedelin yüzde 50'sine satılacak.

Orman vasfını kaybetmiş 2-B arazileri, Meclis komisyonunda kabul edilen maddelere göre rayiç bedelin yüzde 50'sine satılacak. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, 2-B arazileri için rayiç bedelin yüzde 100'ü için belirlediği tutar 26 milyar liraydı. Arazilerin rayiç bedelin yarısına satılacak olmasıyla 2-B satışından Hazine'nin elde edeceği gelir 13 milyar lira olarak hesaplandı. Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenlemenin yasalaşması ile birlikte İstanbul'daki orman vasfını kaybetmiş arazilerin satışından beklenen hasılat hedefi 8 milyar lira. Hak sahiplerine doğrudan satılacak taşınmazların satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 50'si olacak. Başvuru sahipleri, satış bedellerine mahsup edilmek üzere, belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan yerler için 2 bin lira, dışında olan yerler için bin lira başvuru bedeli ödeyecek.

Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek. Peşin satışlarda, yüzde 20 indirim uygulanacak, bu bedel idarece yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde ödenecek. Tebliğ edilen satış bedeline itiraz edilemeyecek, dava açılamayacak. Taksitle satışlarda, satış bedelinin yüzde 10'u, yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde, kalanı ise en fazla 5 yılda 10 eşit taksitte faizsiz ödenecek. Satış bedelini ödemeyenlerin, doğrudan satın alma hakları düşecek. Ancak taksitlerden ikisinin vadesinde ödenmemesi yükümlülüklerin ihlali anlamına gelmeyecek, gecikme zammı uygulanacak. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, orman özelliğini yitirmiş ve kamuoyunda 2-B arazisi olarak bilinen Hazine arazilerinin satışını öngören kanun tasarısını 15 Mart'ta kabul etmişti.

Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılarak, Hazine taşınmazlarının paydaşlarına, kiracılarına ve kullanıcılarına satış işlemleri de bu tasarı kapsamında değerlendiriliyor. Hazine'ye ait tarım arazilerini; 31 Aralık 2011 tarih itibarıyla en az 3 yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan, kira sözleşmesi devam eden veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullananlar bu arazileri bedeli karşılığında doğrudan satın almak için idareye başvuranlar, hak sahibi sayılacak. Doğrudan hak sahiplerine satılacak Hazine'ye ait tarım arazilerinin satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 50'si olacak. Öte yandan Maliye Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'nce 2-B alanlarından tekrar orman olarak değerlendirilmesi teklif edilen yerleri Genel Müdürlük'e tahsis edecek. Kaynak: samanyoluhaber.com

Etiketler : 2-B arazileri , rayiç bedel 2b , Meclis komisyonu , belediye , 2 b haber , 2 b de son durum , emlak , 2 b emlak haber , emlak haber

   UZMANINA SORUN
İlkay YILMAZ

Gayrimenkul Pazarlama Trendleri
Onay TÜBEK

Emlak Piyasası
Kazım YILMAZ

Emlak Soru-Cevap
M. Emre TOTİK

Hukuki Danışman