Ev alacak yabancıyı kabine belirleyecek

Ev alacak yabancıyı kabine belirleyecek

Ev alacak yabancıyı kabine belirleyecek

Yabancıya konut satışının önünü açacak mütekabiliyet tasarısında sona geliniyor. Alt komisyonda kabul edilen tasarıda yapılan değişiklikle Türkiye'den taşınmaz mal elde edebilecek ülkeleri Dışişleri Bakanlığı'nın görüşüyle Bakanlar Kurulu belirleyecek

Gayrimenkul pazarına yıllık 10 milyar dolarlık katkı sağlaması beklenen yabancıya konut satışının önünü açacak mütekabiliyet yasa tasarısında sona geliniyor. Tasarı alt komisyonda birtakım değişikliklerle kabul edildi. Yapılan değişikliklerle ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde, Dışişleri Bakanlığı'nın görüşüyle Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu kişiler, Türkiye'de taşınmaz alabilecek. Tasarının ilk halinde taşınmaz mal sahibi olacak yabancıların hangi ülkeden olduğunu Bakanlar Kurulu yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı belirliyordu. Tasarıya göre, yabancı uyruklu kişiler 30 hektarı geçmeyecek şekilde Türkiye'de taşınmaz edinebilecek.

30 hektar sınırı
Yabancı kişilerin edinebilecekleri taşınmazlar ve sınırlı ayni hakların toplam yüzölçümü 30 hektarı geçemeyecek. Çevre ve Şehircilik ile Maliye Bakanlıkları yerine Bakanlar Kurulu bu miktarı iki katına çıkarabilecek. Bakanlar Kurulu, yabancıların taşınmaz ve ayin hak edinebilecekleri yerleri; il, ilçe, uygulama imar planı, mevzii imar planı, koordinatları belirlenmiş alanlar veya bunların belirli oranları olarak belirleyebilecek. Yabancı ülkelerdeki ticaret şirketleri, ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde taşınmaz ve sınırlı ayni hak elde edebilecek. Yabancılar ile yabancı ülkelerdeki kanunlarla kurulan şirketler, Türkiye'de taşınmaz edinemeyecek ve lehlerine sınırlı ayni hak tesis edilemeyecek.

Projeyi yıl içinde sunmak zorunda
Üzerinde yapı olmayan taşınmaz satın alan yabancı uyruklu kişi, satın aldığı taşınmazda geliştireceği projeyi 2 yıl içerisinde ilgili bakanlığın onayına sunacak. Bakanlar Kurulu, ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde, yabancı uyruklu kişiler ile kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan ticaret şirketlerinin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimini, ülke, yer, zaman ve miktar bakımından kısmen veya tamamen durdurabilecek, sınırlandırabilecek ve yasaklayabilecek.

Askeri alana izin şartı
Yabancı şirketlerin, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla; askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde taşınmaz mülkiyeti edinimleri Genelkurmay Başkanlığı'nın ya da yetkilendireceği komutanlıkların, özel güvenlik bölgelerindeki taşınmaz mülkiyeti edinimleri ise taşınmazın bulunduğu yerdeki valiliğin iznine tabi olacak. sabah

Etiketler : Yabancıya konut satışı , mütekabiliyet tasarısı , yabancıya konut satışının önünü açacak , Bakanlar Kurulu , Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri , emlak emlak haber , emlak haberleri

   UZMANINA SORUN
İlkay YILMAZ

Gayrimenkul Pazarlama Trendleri
Onay TÜBEK

Emlak Piyasası
Kazım YILMAZ

Emlak Soru-Cevap
M. Emre TOTİK

Hukuki Danışman