İmarda kırmızı ve siyah kot dönemi

İmarda kırmızı ve siyah kot dönemi

İmarda kırmızı ve siyah kot dönemi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yapı takibinin daha kolay yapılmasını sağlamak ve keyfi uygulamaların önüne geçmek için yönetmelik değişikliğine gitti.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm öncesi yapı takibinin daha kolay yapılmasını sağlamak ve keyfi uygulamaların önüne geçmek için yönetmelik değişikliği yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğindeki değişiklikle zamandan tasarruf sağlanacağını, yapı denetiminin kolaylaşacağını ve yatırımların hızlanacağını söyledi. Yeni uygulamayla her proje için sicil durum taahhütnamesi alınacak. Daha önce imar mevzuatında yer almayan siyah ve kırmızı kot tanımları imar tanımlarına dahil edilecek. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle imar durum belgesiyle onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun bir örneği en geç iki iş günü; yol kotu tutanağı ve kanal kotu tutanağı en geç beş iş günü içinde verilecek. Kanal kotu tutanağının idare dışında düzenlenmesi halinde sürenin üç iş günü şeklinde ilave hüküm getirilerek yatırımların ruhsat aşamasında hızlandırılması sağlanacak.

PARSEL TECAVÜZLERİ
Yapı aplikasyon projesi istenerek komşu parsele tecavüz, bahçe mesafesinde taşma gibi sorunlara geliştirilen projeyle birlikte son verilecek. Geliştirilen bir başka projeyle yapının özelliğine göre arıtma, otomatik kontrol tesisatı, yangın algılama, tahliye ve söndürme gibi projelerle çevre ve yangın konularına karşı çözüm üretilecek. Fenni sorumlulura ve şantiye şefleri her proje için sicil durum taahhütnamesi getirecek. Böylece yapı denetim ve takibi daha kolay sağlanmış olacak. Elektrik, telefon ve doğalgaz tesisat projeleri 30 gün içinde onaylanarak ruhsat vermeye yetkili idareye sunulacak. Fenni sorumlular ve şantiye şefleri her proje için sicil durum taahhütnamesi getirecek.  Kaynak : internethaber.com

Etiketler : Yapı takibi , Erdoğan Bayraktar , imar , yapı aplikasyon , komşu parsele tecavüz , inşaat ruhsat , İmar Yönetmeliği , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı , kentsel dönüşüm , emlak , emlak haber

   UZMANINA SORUN
İlkay YILMAZ

Gayrimenkul Pazarlama Trendleri
Onay TÜBEK

Emlak Piyasası
Kazım YILMAZ

Emlak Soru-Cevap
M. Emre TOTİK

Hukuki Danışman