Hükümet, özellikle 2B’lerle ilgili vatandaşı yakından ilgilendiren önemli kararlar aldı.

Hükümet, özellikle 2B’lerle ilgili vatandaşı yakından ilgilendiren önemli kararlar aldı.

Hükümet, özellikle 2B’lerle ilgili vatandaşı yakından ilgilendiren önemli kararlar aldı.

Bu kararların en önemlisi de davalık olan 2B arazi satışları ile ilgili.

DAVALAR DURACAK
Bugün'ün haberine göre mahkemelerde yıllardır devam eden 2B anlaşmazlıklarını göz önüne alan hükümet, yasaya koyduğu bir madde ile 2B arazilerindeki bu sorunları toptan çözecek. Buna göre yasa hükümete, bir 2B arazisi için davalık olan iki kişinin arasına girme ve ilgili araziyi bu iki kişiye de satmama hakkı veriyor. Yine açılmış olan davalar durdurulacak, dava açılması gerekenlere ise dava açılamayacak. Devlet bu yolla hem 2B sorununu hızlıca çözmek hem yıllarca süren dava riskini bertaraf etmek istiyor. Konu ile ilgili bilgi veren Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, 2B arazilerinin yıllardır vatandaşlar arasında noter kanalı ile alınıp satıldığını ve birçok alışverişin de mahkemelik olduğunu belirtti.

MAL ZATEN DEVLETİN
Kiraz sözlerine şöyle devam etti: “Kanun koyucu zaten devlete ait olan araziyle ilgili yıllarca sürecek davaların olmasını istemiyor. 2 kişi arasında 2B ile ilgili oluşacak davalarda da müdahil olarak söz konusu arazinin devlete ait olduğunu, bu nedenle de davanın bitmesi gerektiğini belirtebilecek.”

Bu yasa ile birlikte devletin kasasına en az 30 milyar lira gireceği hesaplanıyor. Yasanın uygulanmasından elde edilen gelirlerin yüzde 3’ünü geçmemek üzere, Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek miktar, genel bütçe gelir ve gider hesaplarıyla ilişki-lendirilmeksizin tahsilini takip eden ay sonuna kadar yatırım amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne verilecek.

ÖZEL ÖDEME OLACAK
Kalan tutarın yüzde 90’ını geçmemek üzere Bakanlar Kurulu’nca belirlenen orana karşılık gelen bölüm, genel bütçede özel gelir, diğer kalan kısmı ise gelir olarak kaydedilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesinde afet riski altındaki alanların dönüştürülmesinde kullanılmak üzere özel ödenek öngörülecek.

ORMAN KÖYLÜLERİ İÇİN PARA AYRILDI
Nakledilecek orman köylüleri-ne ait taşınmazların kamulaştırılması, 2A alanlarının ıslah, imar ve ihyası, iskânı, orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi, 2A ve 2B alanlarının en az 2 katı verimsiz orman alanlarının ıslahı ve yeni orman alanlarının tesisi için kullanılmak üzere Orman Genel Müdürlüğü bütçesine de gerekli ödenek aktarılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca proje alanı olarak belirlenen alanların değerlendirilmesinden elde edilen gelir, genel bütçeye kaydedilecek.

*Orman köyleri halkının nakli ve yerleşti-rilmesine yönelik işlemler Orman Genel Müdürlüğünce yürütülecek.

*Or-Köy tarafından satış işlemi gerçekleştirilmiş ancak tapusu veril-memiş taşınmazlar bedelsiz devredilecek. Bedeli iade edilmeyen ve kısmen tahsil edilen kısım oransal olarak belirlenip satış bedelinden düşülecek.

ORMAN HALİNE GELECEK

*Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenen baraj, gölet rezervuar alanları, içme suyu maksatlı barajlar, askeri yasak bölgeler, deprem, erozyon ya da heyelan tehlikesi bulunan alanlar orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tescil edilecek.

*Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tasarrufuna geçecek bu alanlarda kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü uygulanmayacak.

*Genel bütçe kapsamındaki kamu idarele-rince kamulaştırılan taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edile-rek Orman Genel Müdürlüğü’nce ‘devlet ormanı’ olarak ağaçlandırılacak.

*Diğer kamu idarelerince kamulaştırılan taşınmazlar ise tapuda kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecek. Kamulaştırma işlemlerine yapılan itirazlar iskânla ilgili yapılan işlemleri durdurmayacak... İnternet Havadis

Etiketler : mahkemelerde yıllardır devam eden 2B anlaşmazlıkları , 2B , 2B arazi satışları , Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz , MAL ZATEN DEVLETİN , ÖZEL ÖDEME , 2 b emlak haber

   UZMANINA SORUN
İlkay YILMAZ

Gayrimenkul Pazarlama Trendleri
Onay TÜBEK

Emlak Piyasası
Kazım YILMAZ

Emlak Soru-Cevap
M. Emre TOTİK

Hukuki Danışman