Kentsel Dönüşümde Bilinmesi Gerekenler

Kentsel Dönüşümde Bilinmesi Gerekenler

 

Kentsel Dönüşümde Bilinmesi Gerekenler
 
Gayrimenkul Hukukçusu Avukat Emre Alcan, depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen binaların dört ay içinde yıkılacağını söyledi.
 
Riskli yapıların tespitinin usul ve esaslarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırlayacağı yönetmeliğe göre belirleneceğini belirten Avukat Alcan, kanun hakkında şu bilgileri verdi:
 
"Bakanlık, riskli yapıların tespitini maliklerden isteyecek. Hak sahipleri tarafından verilen süre içinde risk tespiti yaptırılmazsa, Bakanlık / idare risk tespitini kendisi yaptıracak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının veya idarenin yaptırdığı risk tespitine karşı maliklerin veya yasal temsilcilerin 15 gün içinde itiraz etme hakları var. İtiraz, 7 kişilik bir teknik kurul tarafından karara bağlanacak. Bakanlığın ya da idarenin risk tespiti halinde, yapılacak masraflar için bina tapularının arsa payları üzerine müşterek ipotek şerhi konulacak."
 
Avukat Emre Alcan, riskli yapıların yıktırılması için hak sahiplerine en az 60 günlük süre verileceğini ve bu sürede yıkım gerçekleşmezse ek süre verileceğini belirtti. Bu sürede gönüllü yıkım gerçekleşmezse idare tarafından kaymakamlık veya valilikten riskli yapıların insan ve eşyadan arındırılması ile yıkılmasına destek isteneceğini anlatan Avukat Emre Alcan, şöyle konuştu: "İlgili idarenin yıkımı sağlamaması halinde, tespit, tahliye ve yıkım Bakanlıkça doğrudan yerine getirilecek. Yıkım masrafları, tapu idaresince arsa paydaşlarının payına müşterek ipotek şerhi olarak kaydedilecek. Yasaya göre, parsellerin malikler tarafından değerlendirilmesi esastır. Hak sahipleri, parsellerin birleştirmesine, imar adası bazında uygulama yapılmasına, payların satışına, yeniden bina yapılmasına, kat karşılığı gibi yöntemle yeniden değerlendirilmesine, üçte iki çoğunlukla karar alabilecek. Bu işbirliğine katılmayan paydaşların payları, Bakanlıkça, en az rayiç değeri üzerinden, açık artırma yoluyla, diğer paydaşlara satılacak. Eğer bu satış gerçekleşmezse uzlaşmayan paydaşların payı Bakanlıkça Hazine adına tescil ettirilip rayiç bedeli paydaşına ödenecek ve bu durumda Hazine paydaş durumuna geçecek. Üzerindeki binaları yıkılmış olan arsanın malikleri, tebligat üzerine, 30 gün içinde üçte iki çoğunlukla anlaşma sağlayamadıkları takdirde, Bakanlık, belediye veya özel idare ya da TOKİ acele kamulaştırma yoluna başvurabilecek. Bakanlık, uygulamaya maruz kalan hak sahiplerine (bir yıllık kiracılar da dahildir) konut sertifikası verebilecek."
 
Avukat Emre Alcan; bütün uygulama idari işlemlerine karşı 30 gün içinde idare mahkemelerine dava açılabileceğini, fakat bu mahkemelerce yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyeceğini söyledi. HBERLER

Etiketler : Gayrimenkul Hukukçusu , Avukat Emre Alcan , depreme dayanıklı , Kentsel Dönüşüm , emlak , emlak haber

   UZMANINA SORUN
İlkay YILMAZ

Gayrimenkul Pazarlama Trendleri
Onay TÜBEK

Emlak Piyasası
Kazım YILMAZ

Emlak Soru-Cevap
M. Emre TOTİK

Hukuki Danışman