Yabancıya mülk satışının detayları

Yabancıya mülk satışının detayları

 

Yabancıya mülk satışının detayları
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, yabancıların taşınmaz edinimlerine yönelik düzenlemeyi anlattı.
 Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, yabancıların taşınmaz edinimlerine yönelik 3 gün önce yürürlüğe giren düzenlemede asıl amacın yabancı yatırımcıyı çekmek olduğunu belirterek, '183 ülkenin vatandaşları gerçek kişi olarak, stratejik bölgelerin korunması kıstaslara bağlı olmak koşuluyla ülkemizde taşınmaz mal edinebileceklerdir' dedi.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar, yabancıların taşınmaz edinimlerine yönelik yapılan düzenlemeye ilişkin basın toplantısı düzenledi. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda Bakan Bayraktar, yabancıların Türkiye'de taşınmaz edinimlerine ilişkin yasal düzenleme yaptıklarını belirterek, 'Bu yasal düzenlemedeki yetkiler büyük ölçüde hükümete yani Bakanlar Kurulu'na verilmişti. Bakanlar Kurulu düzenlemesi de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanarak 3 gün önce yürürlüğe girdi' dedi.
 
Ülkenin menfaatinin korunmasının önemli olduğunu dile getiren Bayraktar, asıl amacın yabancı yatırımcıyı çekmek olduğunu belirtti. Ülke menfaatlerinin gereği olarak yapılan düzenleme ile yabancı gerçek kişilerin taşınmaz ediniminde, mütekabiliyet şartının kaldırıldığını ifade eden Bayraktar, 'Bu ilke ile yabancı gerçek kişilerin ve yabancı şirketlerin taşınmaz mal edinimine ülke, kişi, coğrafi bölge, süre, sayı, oran, tür, nitelik, yüz ölçümü ve miktar yönleri bakımından getirdiği sınırlamalar, yasaklamalar ve ana kararların yetkisi Bakanlar Kurulu'na verilmiştir. Bu çerçevede 183 ülkenin vatandaşları gerçek kişi olarak stratejik bölgelerin korunması kıstaslara bağlı olmak koşuluyla ülkemizde taşınmaz mal edinebileceklerdir' diye konuştu.
 
Bu yapılan düzenlemelerde gelişmiş ülkelerle paralel ve Avrupa Birliği müktesebatına uygun bir hukuki düzenleme yapıldığını söyleyen Bayraktar, 'Yeni düzenlemede edinime açık alanlar özel mülkiyetin mümkün olduğu alanlar olarak belirlenmiş olup, eski düzenlemedeki imarlı alanların yüzde 10'ununu kapsayan sınırlama genişletilerek, ilçe yüz ölçümünün özel mülkiyete konu alanlarının yüzde 10'u şeklinde belirlenmiştir' dedi.
'Yabancı gerçek kişiler ülke genelinde kişi başına 30 hektarı geçmemek şartıyla ülkemizde dilediği kadar mesken, arsa, işyeri edinebilecekler' diyen Bakan Bayraktar, 'Bu yasa çıktıktan sonra askeri yasak bölgeler ve stratejik bölgeler Genel Kurmay Başkanlığı tarafından gerekirse İçişleri Bakanlığı'ndan 1 yıl içinde tamamlanacak ve bakanlığımıza bildirilecek ve bizde bunu tapu dairelerine bildireceğiz. Bir daha yabancılara gayrimenkul satılırken soru sorulmayacak ama 1 yıl daha sormaya devam edeceğiz. 1 yıl süre verdik. Bu süre içersinde haritalar bilgiler tamamlanıp bize bildirilecek ve yabancı geldiği zaman 1 gün içerisinde tapusunu yapabilecektir' şeklinde konuştu.
 
Yabancı tüzel kişiliğe sahip ticari şirketlerin taşınmaz edinimi noktasında hiçbir değişiklik yapılmadığını kaydeden Bayraktar, 'Türk mevzuatı çerçevesinde kurulan yabancı sermayeli Türk şirketleri, ana sözleşmelerinde belirtilen konuları çerçevesinde diledikleri kadar taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilecekler' ifadesini kullandı.
 
Bu kanunla bir yenilik getirildiğini ifade eden Bayraktar, 'Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin yapısız taşınmaz edinmesi durumunda gerçekleştirecekleri projeyi 2 yıl içinde ilgili bakanlığa onaylatması gerekecektir' değerlendirmesinde bulundu.
 
Bayraktar, 'Maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirleyecek yönetmeliği hazırlama görevi Ekonomi Bakanlığı'na verilmiştir' dedi.

Etiketler : Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar , Yabancıya mülk satışı , Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü , Ekonomi Bakanlığı , emlak haber

   UZMANINA SORUN
İlkay YILMAZ

Gayrimenkul Pazarlama Trendleri
Onay TÜBEK

Emlak Piyasası
Kazım YILMAZ

Emlak Soru-Cevap
M. Emre TOTİK

Hukuki Danışman