Yapıda oturulması için çatı şartı geliyor

Yapıda oturulması için çatı şartı geliyor

Çatısız bina kalmayacak!

Yapıda oturulması için çatı şartı geliyor
Pek çok bölgelerde çatısız ve yarım bırakılmış binalarda vatandaşların oturduğu görülürken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu tür yapıların iskana açılmasını önleyecek. Bakanlık, yapılarda oturulması için yapı kullanma ya da kısmı kullanma izni alınmasını mecburi kılacak. Kısmi kullanma izni alınması için dahi yapının çatı dahil ortak alanlarının tamamlanması zorunlu olacak. Yarım kalmış, çatısı olmayan ve sıvasız binalarda oturmaya son. Bakanlığın üzerinde çalıştığı düzenlemeye göre, yapıya başlama süresi, ruhsatın alındığı tarihten itibaren iki yıl olarak uygulanacak. Bu müddet zarfında yapıya başlanmaz veya beş yıl içinde bitirilmezse, verilen ruhsat hükümsüz sayılacak. Bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburi olacak. Süre uzatımı dahil her ruhsat tanziminde bu süre yeniden başlayacak. Güçlendirme ruhsatı verilmesi, proje tadili, yangından korunma tedbirleri ve enerji verimliliğini sağlamak üzere yapılan tadilat için hiçbir vergi, resim ve harç alınmayacak.
 
ZORUNLU OLACAK
Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığında ise bu kısımlarının kullanılabilmesi için ilgili idareden yapı kullanma izni veya kısmi kullanma izni alınması mecburi olacak. Bir konuta kısmi kullanma izni verilebilmesi için yapının çatı dahil ortak alanlarının tamamlanması zorunlu olacak. Yapının tamamlanan kısımlarına yönelik olarak denetim raporu hazırlanacak. İleride tamamlanmak üzere eksik katlı ruhsatlandırılan yapılarda inşa edilmeyen kısımlarla birlikte yapının tamamının ihtiyacı olan ortak alanların tesisi zorunlu olacak. Bu yapılar tamamlandığında yapının tamamı için ayrıca yapı kullanma izni alınması gerekecek. Aksi halde kat mülkiyeti tesis verilmeyecek. Yapıların mevzuata aykırı olması halinde, o andaki inşaat durumu tespit edilecek ve yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulacak. Ruhsata bağlanması mümkün olmayan yapılar süre verilmeden idarece yıkılacak.  Habertürk

Etiketler : çatı şartı geliyor , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı , Yapı

   UZMANINA SORUN
İlkay YILMAZ

Gayrimenkul Pazarlama Trendleri
Onay TÜBEK

Emlak Piyasası
Kazım YILMAZ

Emlak Soru-Cevap
M. Emre TOTİK

Hukuki Danışman