Düzce toplantısı MÜSİAD İnşaat sektöründe düzenleme bekliyor

Düzce toplantısı MÜSİAD İnşaat sektöründe düzenleme bekliyor

MÜSİAD İnşaat sektöründe düzenleme bekliyor

Düzce toplantısı
Türkiye, aradan geçen 138 yıla rağmen, Kamu Özel Sektör İşbirliği alanında gelişmekte olan ülkelerin çok altında kaldı

Kamu Özel Sektör İşbirliği olarak bilinen PPP’yi 1874 yılında dünyada ilk uygulayan ülkelerden birisi olan Türkiye, aradan geçen 138 yıla rağmen, Kamu Özel Sektör İşbirliği alanında gelişmekte olan ülkelerin çok altında kaldı. Mega projeler yapmak isteyen Türk işadamları, Kamu-Özel İşbirliği projelerinde ise başta risk paylaşımı, kurumsal kapasite ve hukuki altyapının yetersizliği gibi önemli sorunların ortadan kaldırılmasını istiyor. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İnşaat Sektör Kurulu’nun düzenlediği Türkiye İstişare Toplantısı, kısa adıyla PPP olarak bilinen “Kamu Özel Sektör İşbirliği Projeleri Gelecek Dönem Vizyonu” gündemiyle 24 Kasım 2012 Cumartesi günü Akçakoca’da gerçekleştirildi. Toplantıya, MÜSİAD Genel Sekreteri Eyüp Vural Aydın, Fatih Üniversitesi Öğretim Gör. International PPP Platform Türkiye Başkanı Av. Ahmet Keşli, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı Ali Güner Tekin, Kalkınma Bakanlığı Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanı Cem Galip Özenen ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İlker Sert konuşmacı olarak katıldı.
Her türlü kamusal mal ve hizmetin özel sektör marifeti ile temin edilerek sunulması uygulamalarını içeren ve son yıllarda dünyada geniş ve çok çeşitli uygulama alanları bulan ve alternatif yöntemleri bünyesinde barındıran bir yatırım model olan PPP modelinin Türkiye’deki uygulamalarının ele alındığı toplantıda konuşan MÜSİAD İnşaat Sektör Kurulu Başkanı Yücel Taşkın, ‘PPP modeli kamunun yükünü hafifletecek bununla birlikte özel sektörün daha fazla büyümesine katkıda bulunacaktır’ dedi.  PPP modelinde ortaklık şartlarının çok iyi belirlenmesi gerektiğini ve bunların yasal mevzuata uygun hale getirilmesi gerektiğini söyleyen Yücel Taşkın, uygulamalarda yaşanan sıkıntılar işbirliği projelerinin artmasının önünde engel olduğunu ifade etti.

Panel bölümünde konuşan PPP Platform Türkiye Başkanı Av. Ahmet Keşli, PPP modelinin Türkiye’de bazı sektörlerde istenen seviyede olmadığını söyledi. Havaalanı Projeleri’nde Türkiye’nin çok ileri seviyede olduğunu söyleyen Keşli, kamunun özel sektör ile işbirliğinden uzak durması, devletin işletmecilik merakın ve bürokratların ve siyasilerin sorumluluk almaktan kaçınmasının diğer sektörlerde PPP modelinin gelişmesini engellediğini ifade etti. Yargı, yatırımcı ve idarenin de birbirini anlayamadığını ifade eden Keşli, kanunlardaki sektör sınırlamasına da dikkat çekti.  Gelişmiş bir çok ülkede PPP mevzuatının olmasına rağmen Türkiye’de hala mevzuatın olmamasına dikkat çeken Kalkınma Bakanlığı Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanı Cem Galip Özenen, Kamu Özel Sektör İşbirliği ile yapılan çalışmaları rakamlar ile açıkladı. 

2011 yılı itibariyle 134 projenin PPP modeliyle uygulandığını ifade eden Özenen, Bunların yüzde 40’nın enerji alanında olduğunu söyledi. Enerji projelerini karayolu, liman ve havaalanı projelerinin izlediğini belirten Özenen, TOBB’un girişimleriyle gümrük kapılarında uygulanmaya başlanan kamu özel sektör işbirliğinin yabancılara tarafından yakından takip edildiğini ifade etti.   2011 yılına kadar gerçekleşen projelerin 35 milyar dolar büyüklüğünde olduğunu söyleyen Özenen, 2002 yılına kadar 11 milyar dolarlık 2002 yılından sonra ise 24 milyar dolarlık projelerin hayata geçirildiğini ifade etti.Halen devam eden 23 projenin olduğunu ifade eden Özenen, bu projelerin tutarının da 9 milyar doları aştığını söyledi. Kısa zaman içerisinde değeri 3 milyar doları aşan 16 projenin ihalesinin gerçekleşeceğini söyleyen Özenen, İstanbul’a yapılacak olan havaalanı projesi için 10 milyar doları aşan bir ihale gerçekleşecek dedi.

MEVZUAT ÇALIŞMALARINDA ÖZEL SEKTÖR DE YER ALMALI
MÜSİAD Genel Sekreteri Eyüp Vural Aydın da konuşmasında mevzuat noktasında yaşanan sıkıntılara ayrıntılı olarak değindi. 2007 yılından beri hazırlanamayan yasal mevzuatın kısa bir zaman içerisinde çıkarılması için çalışmaların yapıldığını hatırlatan Aydın, bu çalışmalarda özel sektör temsilcilerinin de yer alması gerektiğini söyledi. Her sektöre ayrı bir mevzuatın olması gerektiğini söyleyen Aydın, sektör temsilcilerinin görüşünün alınmasına dikkat çekerek, MÜSİAD olarak mevzuatın hazırlanması sürecinde yer almak istediklerini belirtti.

İNŞAAT SEKTÖRÜ DEVLETTEN DÜZENLEME BEKLİYOR
Toplantının ardından açıklanan MÜSİAD İnşaat Sektör Kurulu tarafından bir Sonuç Bildirisi yayınladı. Bildiri şu şekilde:Günümüzde altyapı yatırımları, yatırımlara ayrılan geleneksel kamu fonlarının büyük bir kısmını tüketmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin altyapı yatırımlarını gerçekleştirmek için gerekli finansman ihtiyacı, son yıllarda kullanımı yaygınlaşan Kamu-Özel İşbirliğine olan ilgiyi artırmaktadır. Devlet bu yolla kaynak kıtlığı nedeniyle gerçekleştiremediği yatırımların gerçekleştirilebilmesinin yolunu açabilmektedir. PPP uygulamaları hizmet kalitesinin artmasına hizmet ettiği gibi, devletin “düzenleyici ve denetleyici” misyon yürütmesi ve bunun bir gereği olarak devletin, işletmecilik misyonunu özel sektöre bırakması açısından da önemlidir.

Ülkemiz Kamu-Özel İşbirliği modelini 1874 yılından beri dünyada ilk uygulayan ülkelerden biri olmasına rağmen, modelin uygulandığı yaklaşık son 20 yıllık dönem incelendiğinde, özel sektör katılımının istenen seviyelere ulaşamadığı, hayata geçirilen Kamu-Özel İşbirliği projelerinde ise başta risk paylaşımı, kurumsal kapasite ve hukuki altyapının yetersizliği olmak üzere çeşitli nedenlerle sorunlar yaşandığı görülmektedir. Nitekim, enerji ve havayolu ulaşımı sektörlerinde gerçekleştirilen uygulamalar haricinde, Kamu-Özel İşbirliği projelerinin yaygın bir şekilde uygulandığı başka bir sektör bulunmamaktadır.

Ülkemizin gelecek dönem vizyonu dahilindeki büyük hedefleri göz önünde bulundurulduğunda kalkınmanın en güçlü lokomotifi olan özel sektörün ve özellikle de inşaat sektörünün katkısı kaçınılmazdır. Ülke ekonomimiz birçok alanda PPP modelini başarıyla uygulayabilir kaynak ve talebe sahiptir. Altyapı ihtiyaçlarını ve ülkenin uygun yatırım ortamını göz önünde bulundurduğumuzda sağlık, eğitim, savunma, su, atık su, demiryolları ve belediye hizmetleri gibi birçok diğer servis alt-sektörlerinde de önemli PPP fırsatları mevcuttur.

Bu itibarla, günümüz Türkiye’si Özel Sektör dinamizmini Kamu Sektör talebiyle birleştirebilmek adına tarihi bir fırsatla karşı karşıyadır. Ancak bu fırsatın değerlendirilebilmesi PPP Projelerinin doğru uygulanabilmesi ile mümkündür. Özel sektörün, adil ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ve ekonomik fırsatlar oluşturma alanında katkılarını sunabilmesi için Kamu Özel İş Birliği Yatırımlarına ilişkin gerekli düzenlemelerin bir an evvel hayata geçirilmesi son derece önemlidir  İnternet Havadis

Etiketler : MÜSİAD İnşaat sektörü , Kamu Özel Sektör , MÜSİAD Genel Sekreteri Eyüp Vural Aydın , Fatih Üniversitesi Öğretim Gör. International PPP Platform Türkiye Başkanı Av. Ahmet Keşli , Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Danışm

   UZMANINA SORUN
İlkay YILMAZ

Gayrimenkul Pazarlama Trendleri
Onay TÜBEK

Emlak Piyasası
Kazım YILMAZ

Emlak Soru-Cevap
M. Emre TOTİK

Hukuki Danışman