12 ADIMDA ESKİ BİNANIZI KENTSEL DÖŞÜM İLE YENİLEYİN

12  ADIMDA ESKİ BİNANIZI KENTSEL DÖŞÜM İLE YENİLEYİN

                                 12  ADIMDA ESKİ BİNANIZI KENTSEL DÖŞÜM İLE YENİLEYİN

Son 1,5 ay içinde 100’ün üzerinde binaya deprem risk raporu hazırlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkili kuruluşu olan Tektaş Kentsel Dönüşüm 12 adımda kentsel dönüşüm süreciyle vatandaşı bilinçlendiriyor
 
Kentsel dönüşüm süreci riskli yapıların tespit ettirilmesiyle başlıyor. Son 1,5 ay içinde 100 binanın üzerinde deprem risk raporu hazırlayan Tektaş Kentsel Dönüşüm 12 adımda kentsel dönüşüm sürecini anlatarak vatandaşı bilinçlendiriyor. Risk tespiti için kat maliklerinden birinin tapuyla başvurmasının yeterli olduğunu belirten Tektaş Kentsel Dönüşüm İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, “Bize gelen talepler doğrultusunda teknik çalışmalarımız ile riskli binaların tespitini yapıyoruz.
 
Çalışmaları İstanbul’ un tüm ilçelerinde ve Marmara Bölgesi’ nde gerçekleştirdiklerini belirten Hakan Çatalkaya, “Ağırlıklı olarak Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Üsküdar, Şişli, Büyükçekmece, Fatih, Bağcılar, Sarıyer, Güngören ve Esenler ilçeleri ile çalışıyoruz. Günde 15 bina tespiti yapacak ekip ve ekipmanımız var. Son 1,5 ay içinde 100 binanın üzerinde Deprem Risk Raporu hazırladık. Bu binaların çoğu ekonomik ömrünü tamamlamış, zayıf, hasarlı, riskli binalardı” dedi.
 
Yıkım için bakanlık onayı gerekiyor
 
Risk tespiti için kat maliklerinden birinin tapuyla başvurmasının yeterli olduğunu belirten Hakan Çatalkaya, “Bina betonundan karot ile örnekler alınması, röntgen ile betonarme kolon – kirişlerden donatı okunması, binanın oturduğu alan için zemin etüdünün hazırlanması gibi teknik çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde; “bina sağlam”, “binada güçlendirme olmalı” veya “bina yenilenmeli” sonuçlarından birini belirliyoruz. Bakanlık bu raporu 10 günlük bir süreçte inceliyor. Bakanlık gerekli incelemelerini yaptıktan sonra, eğer bina riskli ise tapuya bir yazı gönderiyor. Kat maliklerinin hepsine binanın riskli olduğuna dair bir yazı geliyor” diye konuştu.
 
Kat maliklerinin bu yazıyı aldıktan sonra 15 gün içinde itirazda bulunabileceklerini söyleyen Hakan Çatalkaya sözlerine şöyle devam etti: “İtiraz halinde, yasa kapsamında belirlenen üst kurul raporu inceliyor ve binaya bakarak bir kanaat geliştiriyor. Onlar raporun doğru olduğunu tespit ettikten sonra, artık mahkeme yolu ile yürütmeyi durdurma ortadan kalkıyor. Avrupa’da da sistem bu şekilde işliyor. Bakanlık maliklere 60 gün süre veriyor ve çoğunlukla ortak bina karar protokolü istiyor. Bu sayede Bakanlığın kredi ve kira olanaklarından yararlanılması sağlanıyor. 2/3 çoğunluk sağlanamazsa, Bakanlık bina sakinlerini ortak bir karar almaları için uyarıyor, aksi durumda azınlık (1/3) kat maliklerin hisseleri açık arttırma ile çoğunluk (2/3) kat maliklerine satışa sunuluyor, satılamayan kısım ise devletçe kamulaştırılıyor.”
 
 
12 adımda kentsel dönüşüm süreci
 
1.    Belediye İmar Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü’ ne başvurarak arşivden binanıza ait mevcut projeler temin edilir. 
 
2.    Bina Deprem Risk Raporu almak için binaya ait mevcut projeler ve tapunuz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkili Kuruluşu Tektaş Kentsel Dönüşüm’ e başvuru yapılır
 
3.    Bakanlık Yetkili Kuruluşu Tektaş Kentsel Dönüşüm’ ün binanızda yaptığı gerekli inceleme, tespit ve çalışmalar sonucu binanız için Deprem Risk Raporunu hazırlar.
 
4.    Hazırlanan Deprem Risk Raporu Bakanlık Yetkili Kuruluşu tarafından bağlı bulunduğunuz il Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne en geç iki gün içinde bir üst yazı ile sunulur
 
5.    Bakanlık; hazırlatmış olduğunuz Deprem Risk Raporu Onayını tarafınıza resmi bir yazı ile bildirir.
 
6.    Bakanlık Onay yazısının size tebliğinden sonra binanız yenilenmesi gerekiyor ise 60 gün içinde bina maliklerinin çoğunluğu ile Bina Ortak Karar Protokolü imza altına alınır.
 
7.    Bina Ortak Karar Protokolü bağlı bulunduğunuz İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile sunulur. 
 
8.    Eski Binanızın yıkılması, yeniden inşaatı veya güçlendirmesi için Bakanlık onayı ile Kentsel Dönüşüm Kredisi olanaklarından yararlanılabilir.
 
9.    Binanın yeniden yapımı sırasında ekonomik durumu iyi olmayan maliklerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Onayı ile kira yardımından yararlanalabilir.
 
10. Binanın yeniden inşaatı veya güçlendirmesinin yapılması için tüm projeler hazırlatılır ve ilgili belediyeden ruhsat alınır.
 
11. Binanın yeniden inşaat ve güçlendirme uygulaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müteahhitlik Lisansı sahip müteahhit şirketler ile anlaşılır ve inşaat yaptırılır.
 
12. Yapımı tamamlanan binanız için bağlı olduğunuz Belediye’den (Depreme dayanıklı, projesine uygun yapılmış, eksiksiz Bina anlamına gelen) iskanlı tapularınız  alınır.
   UZMANINA SORUN
İlkay YILMAZ

Gayrimenkul Pazarlama Trendleri
Onay TÜBEK

Emlak Piyasası
Kazım YILMAZ

Emlak Soru-Cevap
M. Emre TOTİK

Hukuki Danışman