Emlak Gyo'dan Dolandırıcılık İddiasına Cevap

Emlak Gyo'dan Dolandırıcılık İddiasına Cevap

 

Emlak Gyo'dan Dolandırıcılık İddiasına Cevap!
Emlak GYO'nun tapu devirlerinde satış bedellerinin düşük gösterilmek suretiyle vergi kaçırdığı iddiasına cevap geldi...
 
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Emlak GYO hakkında ortaya attığı iddiaya Emlak GYO'dan açıklama geldi.
 
İşte Emlak GYO'nun konuyla ilgili açıklaması...
 
06.12.2012 tarihli "Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığınca Yapılan Satışlarda Satış Bedeli Üzerinden Oynanan Oyunlar" konulu Basın da çıkan haberlerde Şirketimizin tapu devirlerinde satış bedellerinin düşük gösterilmek suretiyle vergi kaçırdığı iddia edilmektedir. Bu nedenle Basın Duyurusunda bahsi geçen iddialara ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur.
 
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. mülkiyetinde olan arsalar üzerinde projeler gerçekleştirilmekte, inşaat ruhsatlarının alınması ile birlikte bağımsız bölüm satışlarına başlanılmaktadır. Bağımsız bölümler, satış tarihinde inşaat aşamasında olmasından dolayı alıcı ile "Gayrimenkul Satış Vaadi ve Borçlanma Sözleşmesi" imzalanarak satılmaktadır. 5838 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar Harçlar Kanunu'nun ilgili tarifesine göre kat irtifaklı bağımsız bölümler arsa emlak vergi değeri üzerinden alıcılara devredilmiş, inşaatın tamamlanması ile birlikte cins tashihi harçları yatırılarak harçlara ilişkin yasal yükümlülükler yerine getirilmiştir. Tapu devrine esas teşkil eden tüm işlemler T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı' nın konuyla ilgili müktezaları doğrultusunda yapılmıştır.
 
EMLAK KONUT UYGULAMALARI HUKUKA UYGUNDUR
 
492 sayılı Harçlar Kanunu'ndan hareket edilerek 12.7.2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı'nın 56 seri No'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde
 
" Burada üzerine kat irtifakı tesis edilmiş arsaya inşa edilecek binaya ait bağımsız bölüme isabet eden arsa payının satışı söz konusu olup, arsa payı satışının inşaatı tamamlanmamış konut satışından bir farkı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, arsa payı vasfındaki gayrimenkulün alım-satımında alıcı ve satıcı gerçek satış bedeli üzerinden harç ödeyecektir." Denilmiştir.Ancak daha sonra bu tebliğin Anayasa ve Kanunlara aykırı olduğu ve iptali gerektiği iddiasıyla Danıştay nezdinde dava açılmıştır. Danıştay 9. Dairesi bu davada söz konusu düzenlemenin iptaline karar vermiştir. Yüksek mahkemenin bu kararı Şirketimizin o dönemde yaptığı uygulamaların hukuka uygun olduğunu göstermektedir.
 
VERGİ KAÇIRILMAMIŞTIR
 
2009 yılında yürürlüğe giren 5838 sayılı yasa ile Kat irtifaklı gayrimenkullerin devir ve iktisabında tapu harcının gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az olmamak üzere devir ve iktisap bedelinin tamamı üzerinden hesaplanmasına yönelik düzenleme yapılmış, bununla birlikte cins tashihi harcı maktu hale getirilmiştir. 5838 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak söz konusu yasal düzenleme doğrultusunda taşınmaz devirleri de satış bedeli üzerinden yapılmaya başlanılmıştır. Söz konusu haberde ise Emlak Konut'un yasal defter ve kayıtlarına atıfta bulunulmakla birlikte ödenen cins tashihi harçlarına değinilmemiştir. Söz konusu haberde iddia edilen yanlış uygulamanın değil dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Sn Erdoğan Bayraktar 'ın gözünden kaçması şirketimizin her kademedeki personelinin dahi dikkatinden kaçmayacak kadar önemli bir husustur.
 
Sonuç olarak, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yaptığı tüm uygulamalar işlem tarihi itibari ile yürürlükte olan mevzuata uygun olup kesinlikle vergi kayıp veya kaçağı bulunmamaktadır.
 
ÖZKAYNAKLAR 2002 DEN BUYANA KEY ÖDEMELERİNE RAĞMEN 5.2 KAT ARTTI
 
Şirketimiz bugüne kadar karlılık ve verimlilik ilkesine bağlı olarak yasal sınırlar çerçevesinde faaliyetlerini yürütmüştür. Bu faaliyetler sonucunda her geçen gün marka değerini ve itibarını arttırmayı başarmıştır. Bu çerçevede Şirketimiz Konut Edindirme Yardımı ödemeleri için kendisine 2000 yılında 395. Milyon TL. bedelle transfer edilen arsaların karşılığında bu bedeli 4,60 kat artırarak 2007 yılında 1.8 milyar TL'yi hak sahiplerine ödemiştir. Ayrıca 2002 yılında 757 milyon-TL. olarak devralınan öz kaynaklarımız Konut Edindirme Yardımı ödemeleri yapılmasına rağmen yaklaşık 4 milyar-TL.'ye çıkarılarak 5,2 kat artırılmıştır. Emlak Konut hisseleri 2010 yılında halka arz edilmiş ve cumhuriyet tarihinin en büyük ilk beş halka arzı olarak tarihe geçmiştir. Bu halka arzdan sonra Emlak Konut hisse senetleri yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren finans kurumlarınca ulusal ve uluslar arası alanda en çok önerilen hisse senetleri arasında yer almıştır. Yine 2003 yılından bugüne kadar yaklaşık 75 bin adet bağımsız bölüm projelendirilmiştir.
 
Yine bu dönemde Şirketimiz T.C. Sayıştay Başkanlığı ve bağımsız Denetim Kuruluşları ile Maliye Bakanlığı müfettişleri tarafından denetlenmiş ve bu hususa ilişkin herhangi bir tenkit ve ceza söz konusu olmamıştır.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Etiketler : Emlak GYO , tapu devirleri satış bedelleri , CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar

   UZMANINA SORUN
İlkay YILMAZ

Gayrimenkul Pazarlama Trendleri
Onay TÜBEK

Emlak Piyasası
Kazım YILMAZ

Emlak Soru-Cevap
M. Emre TOTİK

Hukuki Danışman