GYODER yabancı yatırımcılara odaklanacak

GYODER yabancı yatırımcılara odaklanacak

 

GYODER yabancı yatırımcılara odaklanacak
 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) 13. Olağan Genel Kurulu birçok
değişikliğe imza attı. Yeni Başkan Aziz Torun, özellikle Türkiye’yi tercih edecek
yatırımcıları hedeflediklerini söyledi.
 
GYODER’in Aziz Torun Başkanlığı’ndaki yeni yönetimi, düzenlenen toplantı ile ilk kez basın
mensuplarıyla biraraya geldi. Derneğin yeni yönetim yapısının, 2013–2014 yılı hedeflerinin
ve çalışma programının ele alındığı toplantıda, GYODER Başkanı Aziz Torun ve Başkan
Yardımcıları ile Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu.
 
Genel Kurul sonrasında gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısında Aziz Torun Başkanlığa
seçilirken, Kamu İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcılığı’na Ahmet Akbalık, Uluslararası
İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı’na Özlem Gökçe seçildi. Etkinlik ve Eğitimlerden
Sorumlu Başkan Yardımcılığı’na Işık Gökkaya getirilirken, Doç. Dr. Feyzullah Yetgin de Mali
İşler ve Üyeliklerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı ile Sayman görevlerini üstlendi.
 
Sektörün duayenleri GYODER’de
 
Yeni yapılanma çerçevesinde, dernek organları daha da güçlendirildi. Yeni oluşturulan ve Hakan
Kodal’ın Başkanlık yapacağı Yüksek İstişare Kurulu; dernek üyesi olma şartı aranmaksızın,
Yönetim Kurulu’nun amaç ve faaliyetlerine işlerlik kazandırabilecek bilgi ve deneyime sahip,
konusunda uzman profesyonellerden, sektör duayenlerinden, şirket sahiplerinden, kamu üst
düzey yetkililerinden ve dernek eski başkanları arasından seçildi.
 
GYODER’de yeni yapılanma kapsamında ayrıca, bir de Yürütme Kurulu devreye alındı.
Yürütme Kurulu; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve
ihtiyaç duyulması halinde Komite Başkanları’ndan oluşuyor.
 
GYODER, “Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu”
 
Toplantıda GYODER’in yeni yönetimine ve yeni dernek yapısına değinen GYODER
Başkanı Aziz Torun; “GYODER, kurulduğu günden bu yana yürüttüğü başarılı ve kapsamlı
faaliyetleriyle, sadece adında yer alan GYO’lara değil, gayrimenkul sektörünün tamamına,
kamuya, tüketiciye, yatırımcıya ve tüm ülkeye önemli katkılarda bulunan ‘Türkiye’nin
Gayrimenkul Platformu’ haline gelmiştir” dedi.
 
GYODER Başkanı Aziz Torun, “Bugüne kadar başarı ile sürdürülen zirve, fuar, konferans,
seminer, panel, eğitim, endeks, rapor gibi çalışmalar daha da çeşitlendirilecektir. GYODER,
gayrimenkul sektöründe sorunların giderilmesi ve ihtiyaçların karşılanması yönünde, diğer
STK’lar, reel sektör, kamu ile işbirliği içerisinde bulunarak çalışmalarını yürütecek, her türlü
gelişmeye koşulsuz destek verecektir. GYODER, gayrimenkulde yatırım ortamının ve mevzuatın
iyileştirilmesi yönünde çaba sarf edecek ve yabancı yatırımcıya odaklanacaktır” açıklamasında
bulundu.
 
Yabancı yatırımcıya kapılarını açıyor
 
GYODER’in yeni dönem hedeflerine de değinen Aziz Torun; “Yabancılara gayrimenkul satışına
ilişkin yasal düzenlemenin, oturma izni, konut kredisi kullanımı, vergiler gibi tamamlayıcı
unsurlar ve tüm gerekli yasal düzenlemeler konusunda, başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve
Maliye Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm bakanlıklarla ve SPK, İMKB, TC. Başbakanlık Tanıtım
ve Yatırım Ajansı gibi tüm kuruluşlarla, işbirliği esaslı, etkin ve verimli çalışmalarımız devam
edecektir” dedi.
 
Gayrimenkul sektörünün tanıtım ve pazarlamasına ağırlık verilecek
 
Aziz Torun bilgilendirme konuşmasını, “Türkiye gayrimenkul sektörünün tanıtılması maksadıyla
2012 yılında Londra’da başlatılan road show’lara, Singapur, Malezya ve Katar’la devam
edilecektir” şeklinde sürdürdü. Yabancılara gayrimenkul satışının yarattığı yabancı sermaye
girişinin bir ihracat kalemi olarak görülmesi konusuna da değinen GYODER Başkanı Aziz
Torun, “GYO sayısının arttırılması ve mevcut sektör hacminin büyütülmesi hususunda etkin
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu amaçla, Antalya ve İstanbul’da fuarlar düzenleyeceğiz,
İngilizce, Rusça ve Arapça bilgilendirme kitapçıkları yayınlayacak ve havayolu şirketleri
aracılığıyla bu kitapçıkları dağıtacağız” dedi. Aziz Torun şeffaf bir yönetim anlayışıyla
ilerleyeceklerini, her yıl hesap verip Genel Kurul’un onayına başvuracaklarını ve bu arada
medya ile kamuoyunu düzenli bir şekilde bilgilendireceklerini de sözlerine ekledi.
 
23 Ocak 2013’te düzenlenen 13. Olağan Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen seçimde, GYODER
Yönetim Kurulu; Aziz Torun, Ahmet Akbalık, Musa Aykaç, Ersun Bayraktaroğlu, Dr. M.
Emre Çamlıbel, Neşecan Çekici, Ömer Faruk Çelik, Uğur Dumankaya, Özlem Gökçe, Işık
Gökkaya, Hakan Kodal, Haluk Sur, Özcan Tahincioğlu, Turgay Tanes, Doç. Dr. Feyzullah
Yetgin’den oluşmuştu. Yönetim Kurulu Yedek Üyelikleri’ne ise Füsun Yılmaz Phillipson,
Melda Bayraktaroğlu, Prof. Dr. Gürsel Öngören, Cansel Turgut Yazıcı ve Pınar Ersin Kollu
seçilmişti.

Etiketler : GYODER Aziz Torun Başkanlığı , Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği

   UZMANINA SORUN
İlkay YILMAZ

Gayrimenkul Pazarlama Trendleri
Onay TÜBEK

Emlak Piyasası
Kazım YILMAZ

Emlak Soru-Cevap
M. Emre TOTİK

Hukuki Danışman