En çok kiracı İstanbul'da

En çok kiracı İstanbul'da

 

En çok kiracı İstanbul'da
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yaklaşık 9 milyon kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen 2011 yılı Nüfus ve Konut Araştırması sonuçlarını açıkladı.
 
Araştırmaya göre Türkiye'de hane sayısı 19 milyon 481 bin 678, ortalama hanehalkı büyüklüğü ise 3,8 oldu. Ortalama hanehalkı büyüklüğü en yüksek olan iller sırasıyla Şırnak (8), Hakkari (7,9) ve Siirt (6,8) iken, ortalama hanehalkı büyüklüğü en düşük olan iller ise Çanakkale (2,9), Balıkesir (3) ve Eskişehir (3) oldu. Araştırmaya göre hanehalklarının yüzde 23,1'i 6 ve daha üzeri kata sahip binalardaki konutlarda ikamet ederken, yüzde 20'si tek katlı binalarda, yüzde 25,5'i de 4-5 katlı binalardaki konutlarda yaşıyor. Tek katlı konutlarda ikamet eden hanehalklarının oranının en yüksek olduğu ilk üç il sırasıyla yüzde 78,9 ile Ardahan, yüzde 76,8 ile Ağrı ve yüzde 73,2 ile Iğdır oldu . En düşük olduğu iller ise yüzde 4,1 ile İstanbul, yüzde 6,3 ile Zonguldak ve yüzde 8,3 ile Ankara oldu. 6 ve üzeri katlı binalarda ikamet eden hanehalkı oranının en yüksek olduğu ilk üç il yüzde 41,7 ile İstanbul, yüzde 39,5 ile Ankara ve yüzde 38,8 ile Kayseri olurken, en düşük olduğu iller ise yüzde 1,2 ile Erzincan, yüzde 1,3 ile Ardahan ve yüzde 2,2 ile Sakarya.
 
10 ve daha az yaştaki binalardaki konutlarda yaşayan hanehalkı oranının en yüksek olduğu iller Hakkari (yüzde 40,1), Bingöl (yüzde 38,2) ve Van (yüzde 37,5) olurken; en düşük orana sahip iller ise Bartın (yüzde 12,9), Uşak (yüzde 13,3) ve Balıkesir (yüzde 15) oldu.
 
HALKIN YÜZDE 67,3'Ü KENDİ KONUTUNDA OTURUYOR
 
İkamet ettikleri konutta kiracı olan hanehalklarının oranı yüzde 23,8; lojmanda oturan hanehalklarının oranı yüzde 1,5, oturdukları konutun sahibi olmayan fakat kira da ödemeyen hanehalklarının oranı ise yüzde 7,3 oldu. Hanehalklarının mülkiyet durumuna göre dağılımına bakıldığında kendi konutunda oturanların oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 84,3 ile Ardahan, en düşük olduğu ilin ise yüzde 59,5 ile Gaziantep olduğu belirlendi. Kirada oturanların oranının en yüksek olduğu il yüzde 31,5 ile İstanbul, en düşük olduğu il ise yüzde 8,4 ile Ardahan oldu.
 
Konutunun içinde borulu su sistemi olan hanehalklarının oranı yüzde 97,4 olurken, konutunda tuvalet bulunanların oranı yüzde 92,5 ve konutunda banyo bulunanların oranı ise yüzde 97,2 oldu. Konutunda borulu su sistemi bulunanların oranının en yüksek olduğu ilk üç il sırasıyla Sakarya (yüzde 99,9), Kocaeli (yüzde 99,8) ve Zonguldak (yüzde 99,8) olurken; bu oranın en düşük olduğu iller Iğdır (yüzde 65,7), Ağrı (yüzde 69,1) ve Şanlıurfa (yüzde 78) oldu. Konutunda tuvalet bulunanların oranının en yüksek olduğu ilk üç il Karabük (yüzde 99,96), Bartın (yüzde 99,9) ve Bolu (yüzde 99,9); en düşük olduğu iller ise Kars (yüzde 49,7), Iğdır (yüzde 51,7) ve Ağrı (yüzde 56,4) oldu. Konutunda banyo bulunan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu ilk üç il Sakarya (yüzde 99,9), Ordu (yüzde 99,8) ve İstanbul (yüzde 99,8); en düşük olduğu ilk üç il ise Iğdır (yüzde 73,3), Kars (yüzde 76) ve Ardahan (yüzde 76,7) oldu.
 
ODA BAŞINA DÜŞEN KİŞİ SAYISI 1,1
 
Oda başına düşen kişi sayısı (salon dahil, mutfak, banyo ve tuvaletler hariç) 1,1 olarak hesaplandı. Oturduğu konutta soba (doğalgaz sobası dahil) ile ısınan hanehalklarının oranı yüzde 57,1 oldu. Araştırmaya göre kat kaloriferi ile ısınanların oranı yüzde 25,6, merkezi kalorifer sistemiyle ısınanların oranı yüzde 11,4, klima, elektrikli ısıtıcı ve diğer araç ve sistemlerle ısınanların oranı ise yüzde 5,9. Isıtma sistemi olarak en çok sobanın kullanıldığı ilk üç il sırasıyla Osmaniye (yüzde 91,8), Şırnak (yüzde 89) ve Muş (yüzde 88,9) iken, kat kaloriferi kullanımının en yaygın olduğu iller ise sırasıyla Ankara (yüzde 65,1), İstanbul (yüzde 60,1) ve Eskişehir (yüzde 39,7) oldu. 
 
Bir yıl önce ikamet ettiği ilden farklı bir ile göç edenlerin oranı ise yüzde 3 (2 milyon 207 bin 844 kişi). Bu nüfusun göç etme nedenleri ise sırasıyla hanedeki fertlerden birine bağımlı göç (yüzde 41,5), eğitim (yüzde 22,6), iş arama/bulma (yüzde 12,2), tayin ve iş değişikliği (yüzde 13,4), evlilik/boşanma (yüzde 7,5) ve sağlık (yüzde 1) oldu.
 
Araştırmaya göre görme, duyma, konuşma (konuşma bozukluğu, tutukluk, kekemelik gibi nedenlerden dolayı), yürüme, merdiven çıkma veya inme, bir şey taşıma veya tutma ve yaşıtlarına göre öğrenme, basit dört işlem yapma, hatırlama veya dikkatini toplama fonksiyonlarından en az birinde çok zorlandığını veya hiç yapamadığını beyan eden kişi sayısı toplam 4 milyon 882 bin 841 kişi oldu. 3 ve üzeri yaştaki kişilerin yüzde 0,7'si konuşma zorluğu; yüzde 3,3'ü yürüme, merdiven çıkma ve inmede; yüzde 2'si yaşıtlarına göre öğrenmede, basit dört işlem yapmada, hatırlama veya dikkatini toplamada; yüzde 4,1'i ise bir şeyler taşıma veya tutmada zorluk çektiklerini beyan etti. Duymada zorluk çektiğini belirtenlerin oranının en yüksek olduğu il Tunceli (yüzde 2,7), en düşük olduğu il ise Muş (yüzde 0,5). Konuşma zorluğu çektiğini belirten 3 ve üzeri yaştaki kişilerin oranının en yüksek olduğu il Tunceli (yüzde 1,8), en düşük olduğu il Ankara (yüzde 0,5) olurken; yürüme, merdiven çıkma ve inmede zorluk çektiğini belirtenlerin oranının en yüksek olduğu il Tunceli (yüzde 6,2), en düşük olduğu il ise Muş (yüzde 2) oldu.
 
İŞSİZLİK ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL ŞIRNAK
 
İşsizlik oranı erkekler için yüzde 7 iken, kadınlar için yüzde 10,6 oldu. En yüksek işsizlik oranına sahip olan Şırnak ilini (yüzde 15,3) sırasıyla yüzde 13,8 ile Diyarbakır ve yüzde 13 ile Hakkari takip etti. İşsizlik oranı en düşük olan iller ise sırasıyla Kastamonu (yüzde 3,5), Çanakkale (yüzde 4,2) ve Nevşehir (yüzde 4,3) oldu.
 
İstihdam oranının en yüksek olduğu il yüzde 58,2 ile Ardahan olurken, Ardahan'ı sırasıyla yüzde 54,7 ile Artvin ve yüzde 54,5 ile Bayburt takip etti. İstihdam oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla yüzde 34,8 ile Kırıkkale, yüzde 34,9 ile Diyarbakır ve yüzde 35,7 ile Batman oldu. İşgücüne katılma oranının en yüksek olduğu il yüzde 61,7 ile Ardahan, hizmet sektöründe istihdam edilenlerin en yüksek olduğu il de yüzde 73 ile Ankara oldu. .. Sabah

Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu , emlak , emlak haber

   UZMANINA SORUN
İlkay YILMAZ

Gayrimenkul Pazarlama Trendleri
Onay TÜBEK

Emlak Piyasası
Kazım YILMAZ

Emlak Soru-Cevap
M. Emre TOTİK

Hukuki Danışman