Kentsel Dönüşüme Mühendis Çözümü

Kentsel Dönüşüme Mühendis Çözümü
 Kentsel Dönüşüme Mühendis Çözümü
İNDER: Kentsel dönüşüm ile birlikte mortgage yasası sinerji yaratırsa, konut kredi faiz 
 
oranları yüzde 0.20 seviyelerine geriler, sektörün büyüklüğü 100 milyar lirayı bulur.
 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI: Afet Yasası’yla birlikte dönüşüm yapılacak projelere 
vergi, harç vs gibi muafiyet kapsamında 52,1 milyon lira destek verdik.
 
TEB: Riskli yapılarını yıktırarak yeniden yaptırmak isteyen kat maliklerine, 120 ay vadeyekadar %0,38 faiz oranı ve dosya masrafsız Kentsel Dönüşüm Kredisi imkanı sunuyor
İstanbul İnşaatçılar Derneği’nin (İNDER) Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) desteğiyle düzenlediği 
“Kentsel Dönüşüm Çözümleri” toplantısına, konunun muhataplarından çözüm önerileri geldi. 
 ‘’6306 sayılı afet alanlarının dönüştürülmesi yasası ile kentsel dönüşüm yasasının pratiği ve 
finansman çözümleri’’ başlığı altında gerçekleşen seminerin açılış konuşmasını yapan İNDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, sürdürülebilir kentsel dönüşümün önemine vurgu 
yaptı. Kentsel dönüşüm projelerinin kendi kendini finanse ettiğine dikkat çeken Durbakayım, bu 
kapsamda 2007 yılında yürürlüğe giren ve pratiğe geçirilmeyen mortgage yasasına dikkat çekti. 
Mortgage yasanını işlerlik kazanmasıyla birlikte konut kredilerinin gelişmiş ülkelerde olduğu 
gibi yüzde 0.20 seviyelerine inebileceğini ifade eden İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım “Her 
yıl ortalama 450 bin konut ihtiyacının olduğu ülkemizde, maalesef bu rakamın ancak yüzde 
20’si karşılanabiliyor. Talep tarafının bu kadar yüksek olduğu bir ülkede, sınırlı sayıda konut 
üretilebilmesinin tek nedeni konut fiyatlarının erişilebilir seviye olmamasıdır.  Bilindiği gibi her 
geçen gün artan konut talebine paralel olarak konut arzı geliştirilmezse, konut fiyatları şişer, orta 
gelirlinin erişimi azalır ve gayrimenkul balonları oluşur. Bu nedenle Mortgage Yasası’nın işlerlik 
kazanması ile erişilebilir konut fiyatları oluşturulabilir” açıklamasını yaptı.
Devletten 52,1 milyon liralık katkı
0212 274 98 6
Esentepe Mah. Emekli Subay Evleri
  izzettin Çalışlar Sokak Güven Apt.
No : 4 Kat:3 Daire:6  Şişli / İSTANBUL
www.inder.org.tr        
 Tel : 0212 274 90 76  Faks : 
 
İnşaatçılar, hukukçular ve mimarların bir araya gelerek oluşturduğu çözüm ortaklığına destek veren 
 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR, açılış konuşmasına “6306 sayılı Afet Yasası’nın 
 
kentsel dönüşüm için bir milat olduğunu söyledi. Afet Yasası’yla birlikte dönüşüm yapılacak her 
 
projeye vergi, harç vs gibi muafiyetler sağlandığına vurgu yapan Bakan Bayraktar, bugüne kadar 
 
sağlanan destek tutarının 52 milyon 198 bin lira olduğunu açıkladı. Bakan Erdoğan Bayraktar bu 
 
süre zarfında 19 ilde 4.008 hektar alanın riskli alan olarak belirlendiğini, bu alanlarda ise 101.221 
 
bina olduğunu belirtti. “28 ilde 1.666 hektarlık alan ise riskli alan olarak incelememiz altında” diyen 
 
Bakan Bayraktar, riskli alanların süratle tespit edilmesi için 443 kurum ve kuruluşa lisans verildiğini kaydetti.
 
‘Sektörün büyüklüğü 100 milyar lira olur’
 
Kanun’un içeriğini ve yasal çerçevesini anlatan Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı 
 
Prof. Dr. Gürsel Öngören, bugüne kadar yaşanan süreci özetledi. Konuşmacılardan İNDER 
 
Yönetim Kurulu Üyesi Emre Çamlıbel kentsel dönüşümün inşaat, gayrimenkul sektörü üzerindeki 
 
potansiyeline değinirken, İNDER Barış Onay ise Kanun’un inşaat malzemeleri sektörleri için 
 
getireceği iş potansiyelini ortaya koydu. 
 
Kentsel dönüşüm sürecinin hem inşaat sektörünü hem de ülkemizin genel ekonomik ve sosyal 
 
yapısını önemli ölçüde etkileyeceğini ifade eden Emre Çamlıbel, “Yıllık 50 milyar dolar olduğu 
 
hesaplanan Türkiye Gayrimenkul Pazarı büyüklüğü, evvela mütekabiliyetin olumlu etkisiyle 60 
 
milyar dolara çıkacak, ardından afet/dönüşüm projelerinin de katkısıyla 5 sene içerisinde yaklaşık 
100 milyar doları bulacaktır. Bu da sektörün % 100 büyümesi, Türkiye GSMH’sına 50 milyar dolar
katkı yapması ve istihdamda da yaklaşık 1.500.000 kişilik artış sağlaması demektir” açıklamasında 
bulundu. Yapı müteahhitliği sektörünün sürdürülebilir kaliteli yaşama katkı sağlamayı amaçladığını 
belirten Emre Çamlıbel, “gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak biz yapı müteahhitlerin en 
önemli önceliğidir” dedi.
Türkiye inşaat malzemeleri sektörünün, inşaat sektöründen ayrı düşünülemeyeceğini ifade eden 
Dr. Barış Onay, kentsel dönüşüm vasıtasıyla yaratılacak inşaat ve dolayısıyla inşaat malzemeleri 
sektörleri için güçlü bir iç talep doğacağını, sektörlerin rahat nefes alacağını belirtti. Potansiyel
inşaat talebini karşılamak için, inşaat malzemeleri sektöründeki yatırımların artması gerektiğini 
ifade eden Barış Onay “Ülke genelinde % 75 civarında seyreden sanayi kapasite kullanım oranı, 
ısınmış kapasiteye yakın olup ve bu sebeple kentsel dönüşüm hamlesi ile ortaya çıkacak oranda 
bir talep patlamasını bir anda karşılama potansiyelini barındırmıyor olabilir. İnşaat malzemesi 
sektöründe yüksek talebi karşılamak için standart dışı malzemelerin ortaya çıkışının önüne 
geçilmelidir. Kaldı ki bu tür bir hata, tüm sürecin ana amacı olan sağlıklı konutların yaratılması 
hedefine daha en baştan ulaşmamızı imkânsız kılacaktır” değerlendirmesini yaptı.
 
0212 274 98 69
  Esentepe Mah. Emekli Subay Evleri
 izzettin Çalışlar Sokak Güven Apt.
   No : 4 Kat:3 Daire:6  Şişli / İSTANBUL
  www.inder.org.tr        
  Tel : 0212 274 90 76  Faks 
Yüzde 0,38 faiz oranı ile kredi desteği 
Türk Ekonomi Bankası (TEB) Bireysel Bankacılık Satış Direktörü Tuğbay Kumoğlu ise “Kentsel 
Dönüşüm Çözümleri” toplantısıyla ortaya konan çözüm alternatiflerinin sürece büyük katkı 
yapacağına inandıklarını belirtti. Kumoğlu, TEB olarak, deprem açısında riskli alanda yer alan 
veya ‘riskli yapı’ olduğu teknik raporlarla tespit edilmiş olan yapıların yeniden inşası veya 
güçlendirilmesi amacıyla hak sahiplerine uygun şartlarda finansal destek sağladıklarını söyledi. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kentsel Dönüşüm Kredisi protokolü imzaladıklarını hatırlatan 
Kumoğlu, bu konuda bilgi ve danışmanlık almak isteyen kişilerin TEB şubelerine başvurabileceğini 
belirterek şunları söyledi: “TEB olarak riskli yapılarını yıkıp yeniden yaptırmak isteyen kat 
 
maliklerinin yüklenici müteahhitlere yapmaları gereken ödemelerin finanse edilmesinden, yeni 
evlerine taşınmalarına kadar her aşamada yanlarında yer alıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 
 
Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesi verilmiş kurumlar tarafından depreme dayanıksız raporu 
 
bulunan yapılarda ikamet eden kat sahipleri, bankamıza başvurarak Kentsel Dönüşüm Kredisi 
 
fırsatından ve 120 ay vadeye kadar %0,38 faiz oranı ve dosya masrafsız kredi kullanım imkanından faydalanabiliyor.” 
İNDER raporunda öne çıkan tespitler:
• Ülkemizde 20 milyon konut bulunmaktadır ve bunların 7 milyonu 20 yaşını geçmiş durumdadır. 7 milyon konutun 
yaratacağı toplam minimum gayrimenkul piyasası değeri 1,4 trilyon TL olarak hesaplanabilir.
• Sadece İstanbul’da, toplam yaklaşık 2 milyon yapının 1,3 milyonunun deprem sigortası bulunmamaktadır. Bu
yapılardan toplam 324.000 adedi yüksek risk altındadır.
• İnşaat sektörü Türkiye’nin GSYH’nın % 5’ini oluşturmaktadır.
• İnşaat sektörünün altyapı dışında kalan hacminin % 80 konutlardan oluşmaktadır. Dolayısıyla konut yapım 
sektörünün performansının ülkemizin genel ekonomik çıktısının önemli bir bölümünü oluşturduğu söylenebilir.
• Türkiye’de yıllık 450.000 yeni konuta ihtiyaç vardır. Dönüşüm ile yıkılıp yenilenecek konutlar bu rakama dahil 
 
değildir. Dolayısıyla süreç tüm hızı ile başladığında, Yapı Sektörünün Türkiye GSYH’ından aldığı payın artması 
beklenektedir.
• Yıllık 50 milyar dolar olduğu hesaplanan Türkiye Gayrimenkul Pazarı büyüklüğü, evvela mütekabiliyetin olumlu 
etkisiyle 60 milyar dolara çıkacak, ardından afet/dönüşüm projelerinin de katkısıyla 5 sene içerisinde yaklaşık 100 
milyar doları bulacaktır. Bu da sektörün % 100 büyümesi, Türkiye GSMH’sına 50 milyar dolar katkı yapması ve 
istihdamda da yaklaşık 1.500.000 kişilik artış sağlaması demektir.
• Bu inşaat talebini karşılamak için, İnşaat Malzemeleri sektöründe yatırımların artması gerekecektir. Keza an 
itibariyle ülke genelinde % 75 civarında seyreden sanayi kapasite kullanım oranı, ısınmış kapasiteye yakın olup ve bu
sebeple Kentsel Dönüşüm hamlesi ile ortaya çıkacak oranda bir talep patlamasını bir anda karşılama potansiyelini 
barındırmıyor olabilir.
 
• İnşaat malzemesi sektöründe yüksek talebi karşılamak için standart dışı malzemelerin ortaya çıkışının önüne 
 
geçilmelidir. Kaldı ki bu tür bir hata, tüm sürecin ana amacı olan sağlıklı konutların yaratılması hedefine daha en 
 
baştan ulaşmamızı imkânsız kılacaktır.
0212 274 98 69
 
             Esentepe Mah. Emekli Subay Evler
 izzettin Çalışlar Sokak Güven Apt.
  No : 4 Kat:3 Daire:6  Şişli / İSTANBUL
 
www.inder.org.tr       
 
• Türkiye’de genel olarak gayrimenkul sektöründe proje finansmanı, ön satış veya bankacılık yoluyla sağlanmaktadır. 
Bunlar veya öz kaynak kullanımı dışında bir finansman yöntemi kullanılmamaktadır. Özel sektör katkısı olmadan 
başarılması zor olan bu harekete yerli ve yabancı yatırımcıların da dahil olmalarını ve katkı almak adına, yasayla tarif 
 
edilmiş bu süreç için faiz destekli banka finansmanı sağlanması yasal olarak sağlanabilirse sürece faydalı olacaktır.
• Kentsel Dönüşümün önemli unsurlarından biri de yeşil binalar ve yerleşkelerdir. Araştırmalar, ülkemizdeki tüm
yeni yapılan binaların yeşil bina sertifikalı olmasının 2023’e kadar ülke ekonomisine 25 milyar dolar tasarruf katkısı sağlayacağını göstermektedir.
 
• Mortgage Yasası’nın işlerlik kazanması, 6306 sayılı Afet Yasası’nın önünü daha da açacaktır.
• Günümüzde Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesi olan % 0,67 seviyelerindeki konut kredi faiz oranları, gelişmiş 
ülkelerdeki gibi 0,20 veya daha aşağı seviyelere inebilir. 
• ABD’de GSYH’nın % 73’ü, AB’de % 47’si olan mortgage kredilerinin Türkiye’deki oranı ise % 5 seviyesindedir
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta İstanbul olmak üzere 19 ilimizde toplam 4.008 hektarlık alan riskli alan olarak 
 
belirlemiş ve bu riskli alanlar üzerinde yaklaşık 634.000 vatandaşımızın bulunduğunu tespit etmiştir. Bu alanlardaki 
 
101.221 binada 163.098 birim bulunmakta olup, bunlardan 1.191 birim yıkılmış ve diğerlerinin de yıkım süreçleri 
halen devam etmektedir. 
 
•Hâlihazırda 7 farklı ilimizde 20.664 vatandaşımızın bulunduğu ve toplamı 151 hektar olan alanlar da riskli alan 
 
olarak belirlenmek üzere Bakanlar Kurulu’nda onay aşamasındadır. Ayrıca, 28 farklı ilimizde 61.547 vatandaşımızın 
 
bulunduğu ve toplamı 1.666 hektar olan alanlar da Bakanlığımızca riskli alan olarak inceleme aşamasındadır. 
 
• Süreçte toplam 7.088 binada 13.008 birim yıkılmış olup, halen 11.318 binada 33.841 birimin yıkımına devam 
 
edilmektedir.

Etiketler : Kentsel dönüşüm , TEB , İstanbul İnşaatçılar Derneği , İnşaatçılar , hukukçular , mimar

   UZMANINA SORUN
İlkay YILMAZ

Gayrimenkul Pazarlama Trendleri
Onay TÜBEK

Emlak Piyasası
Kazım YILMAZ

Emlak Soru-Cevap
M. Emre TOTİK

Hukuki Danışman