Kentsel dönüşümün finans kapısı da açılmalı

Kentsel dönüşümün finans kapısı da açılmalı
Kentsel dönüşümün finans kapısı da açılmalı
İNDER’in düzenlediği ‘Kentsel Dönüşüm Çözümleri’ toplantısında kentsel dönüşüm
sürecinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.
İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, kamuoyunda Afet Yasası olarak bilinen
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un Türkiye için
bir şans olduğunu belirterek “Bu şansı iyi kullanmamız lazım’ dedi.
Toplantıya katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da yasayı bir milat olarak
değerlendirdi. Bayraktar “Önemli olan deprem geldiğinde yıkacak bina bulamasın. Bulsa da
bu binalar boş olsun. Bizim çıkardığımız Afet Yasasının ana teması bu” diye konuştu.
İstanbul İnşaatçılar Derneği’nin (İNDER) Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) desteğiyle
düzenlediği ‘Kentsel Dönüşüm Çözümleri’ toplantısı, kentsel dönüşümün aktörlerini bir araya
getirdi. ‘6306 sayılı afet alanlarının dönüştürülmesi yasası ile kentsel dönüşüm yasasının
 pratiği ve finansman çözümleri’ başlığı altında gerçekleşen seminerde, kentsel dönüşüm
konusu teknik, sosyal ve kültürel açıdan ele alınırken çözüm önerileri ortaya kondu.
Seminerin açılış konuşmasını yapan İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım,
 sürdürülebilir kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak “Afet Yasası bir şans, bunu iyi
değerlendirmemiz lazım” dedi. Kentsel dönüşüm projelerinin kendi kendini finanse ettiğine
dikkat çeken Durbakayım, bu kapsamda 2007 yılında yürürlüğe giren ve pratiğe geçirilmeyen
Mortgage+yasas%C4%B1-haberleri">Mortgage yasasına dikkat çekti. Mortgage’ın ikincil piyasalarının hala oluşmadığını kaydeden
Durbakayım, Mortgage yasanını tam anlamıyla işlerlik kazanması halinde konut kredilerinin
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yüzde 0.20 seviyelerine inebileceğini ifade etti.
Erişilebilir konut fiyatlarının ancak Mortgage+yasas%C4%B1-haberleri">Mortgage yasası’nın işlerlik oluşabileceğini vurgulayan
İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım şunları söyledi:
“Her yıl ortalama 450 bin konut ihtiyacının olduğu ülkemizde, maalesef bu rakamın ancak
yüzde 20’si karşılanabiliyor. Talep tarafının bu kadar yüksek olduğu bir ülkede, sınırlı sayıda
konut üretilebilmesinin tek nedeni konut fiyatlarının erişilebilir seviye olmamasıdır. Bilindiği
gibi her geçen gün artan konut talebine paralel olarak konut arzı geliştirilmezse, konut
fiyatları şişer, orta gelirlinin erişimi azalır ve gayrimenkul balonları oluşur. Bu nedenle
Mortgage+yasas%C4%B1-haberleri">Mortgage yasası’nın işlerlik kazanması ile erişilebilir konut fiyatları oluşturulabilir.”
Hala sivil bir kentsel dönüşüm örneği olmadığını anlatan Durbakayım, 2/3 yani nitelikli
çoğunluk kuralı işlemeye başladığı anda kanunun işlemeye başlayacağını belirtti. Bu noktada
özel sektöre, inşaat firmalarına büyük iş düştüğünü anlatan Nazmi Durbakayım “Kanunun
getirdiği değerlerle dönüşümü sağlayacak projeler geliştirmemiz lazım. Yoksa emsalleri zaten
yeteri kadar yüksek olan bölgelerde emsal artışıyla bu dönüşümleri yapmak çözüm olursa
yarın yeni kanuna ihtiyacımız olabilir” diye konuştu.
Bakan Bayraktar: 28 ilde 1666 hektar alan inceleme altında
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da 6306 sayılı Afet Yasasının kentsel dönüşüm
için bir milat olduğunu belirterek Türkiye’de 6,5 milyon konutun acil yenilenme ihtiyacı
içinde olduğunu söyledi. Afet Yasasıyla birlikte dönüşüm yapılacak her projeye vergi, harç vs
gibi muafiyetler sağlandığına vurgu yapan Bakan Bayraktar, bugüne kadar sağlanan destek
tutarının 52 milyon 198 bin lira olduğunu açıkladı. Bakan Erdoğan Bayraktar bu süre zarfında
19 ilde 4008 hektar alanın riskli alan olarak belirlendiğini, bu alanlarda ise 101 bin 221 bina
olduğunu belirtti. “28 ilde 1666 hektarlık alan ise riskli alan olarak incelememiz altında” diyen
Bakan Bayraktar, riskli alanların süratle tespit edilmesi için 443 kurum ve kuruluşa lisan
verildiğini kaydetti.
‘Deprem yıkacak bina bulamasın
Türkiye’de son 10 yılda inşaat ve yapı sektörü konusunda çok ciddi bir gayret olduğuna dikkat
çeken Bakan Bayraktar, bütün eleştirilere ve eksikliklere rağmen son 10 yıl içinde yapılan
5 milyon konutun mühendislik hizmeti almış, sağlam, ABD ve Avrupa’da yapılan konutlarla
yarışacak düzeyde konutlar olduğunu söyledi.
Türkiye’de şehir kabul edilen yerleşimlerde bulunan 20 milyon konut stokunun kötü yapı
stoku olduğunu belirten Bayraktar, bu durumun Türkiye ekonomisini geri çektiğini söyledi.
Her şeyden önce bu binaların depreme dayanıksız olduğunu söyleyen Bayraktar, “Önemli
olan deprem geldiğinde yıkacak bina bulamasın. Bulsa da bu binalar boş olsun. Bizim
çıkardığımız Afet Yasasının ana teması bu” dedi. Yasanın vatandaş eksenli bir yasa olduğunu
da kaydeden Bayraktar, vatandaşın da bina güvenliği açısından duyarlı olması gerektiğini
belirtti.
‘Fikirtepe örneğinde olduğu gibi dönüşüm sadece rantla olmuyor’
Muhalefet partilerinin kentsel dönüşüm çalışmalarına rant eleştirisi getirdiğini anlatan
Bayraktar, var olan rantın vatandaşın yararına bir rant olduğunu söyledi. Devletin rant
yapmakla ilgilenmediğini ifade eden Bayraktar “Fikirtepe’de 2,5 yıl önce imar planı yaptık,
vatandaşımız orada kentsel dönüşümü gerçekleştirsin diye. Bugüne kadar başlanamadı.
Demek ki sadece rantla olmuyor bu iş” diye konuştu. Fikirtepe’de verilen 4.14 emsalin
bodrum katlarla birlikte 5’e kadar çıktığını belirten Bayraktar “Verilmeseydi keşke. Şimdi
bizim kentsel dönüşümünde önümüzü tıkıyor” açıklamasında bulundu.
Gezi Parkı ile ilgili eleştirileri de değerlendiren Erdoğan Bayraktar, bu tip konularda hiç
kimsenin siyaset yapma hakkının olmadığını söyledi. Önemli olanının şehrin menfaati
olduğunu belirten Bayraktar şunları söyledi:
“Orada yapılmak istenen yayalaştırmanın artırılması, yeşilin artırılması. Orada iki ağaç
sökülecek ama yerine 12 ağaç dikilecek. Araç trafiği kaldırılacak. Yapılan bu… Bakınız Salı
Pazarı’nda biz bir plan yaptık. ‘Kadıköy’de park alanı az’ dediler. Tamamını yeşil alan yaptık.
Son 10 yılda İstanbul’un yeşillendirilmesi 10 kat arttı. İstenilen boyutta değil ama… İmar
artışları ve siluet bozulması da var. Onları engelleyeceğiz. Benim hayatıma da mal olsa bu
konuda her şeyi yapacağız.”
Oda talebine Bakan’dan jet yanıt
İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, İNDER’in çıkan bütün kanun, kararname ve
yönetmeliklerde görüşünü ortaya koyduğunu ve bu görüşlerin yetkililerce dikkate alındığını
belirterek “Ancak biz oda olmadan dertlerimizi, önerilerimizi fazlasıyla ele aldırma imkanımız
yok. Burada, Sayın Bakanımızın huzurunda biz bu işe talibiz” dedi. .
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’a “İNDER olarak biz oda olmak istiyoruz Sayın
Bakanım” diye seslenen Nazmi Durbakayım, oda oldukları taktirde sektörü daha faydalı ve
çağdaş bir noktaya getirebileceklerini söyledi. Durbakayım, şöyle devam etti:
“Biz devletin politikalarına, bakanlığın çalışmalarına ayak uyduramazsak çağı yakalayamayız.
Çünkü inşaat, çabuk girilen çabuk çıkılan bir sektör. Fakat sanayide böyle olmuyor. Bir
sanayici, sanayiye başladığında o işin esiri oluyor, sonuna kadar gidiyor. Ancak herhangi
bir sektörde iş yapan bir firma ‘Ben konut yapacağım’ dediğinde sektöre giriyor. Tüketici
kanunun 5 sene bağlayıcılığı var. Daha sonra çıkıp gidiyor. Hiçbir araç bu kadar kısa sürede
marka olup piyasada kaybolmaz. Firmalar uzun ömürlü olmalı ki tüketicinin korunması ve
yapılan eserlerin de kalıcı olması mümkün olabilsin.”
‘3 masayla bizimkiler çırak çıkıyor’
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım’ın talebini
yanıtsız bırakmadı. İnşaat sektörünün oda kurması konusunu sürekli dile getirdiğini anlatan
Erdoğan Bayraktar, bu konunun ticaret ve sanayi odalarının çatısı altında yürütülecek bir
mesele olmadığını söyledi. Bakanlık olarak oda kurulmasına öncülük etmeye hazır olduklarını
belirten Bayraktar şunları söyledi:
“Berberler oda kuruyor, inşaatçılar kuramıyor. Ticaret odası müsaade etmiyor. Çünkü her
sektöre bir masa veriyorlar. İnşaatçıların en fazla 3 masası oluyor, malzeme, inşaat tesisat
diye… Diğer sektörlerin tekstilden gıdaya kadar 100 birim var. Oylamaya gidince orada
oylamayı alıyorlar, bizimkiler çırak çıkıyor devamlı. Şimdi burada değişik bir kulvardan gidip
odayı mutlaka kurmak lazım ki inşaat sektörünün ayağı yere daha iyi bassın. Ama tabi inşaat
sektörünün de seviyesini yükseltmesi lazım.”
Yüzde 0,38’le kredi desteği
Türk Ekonomi Bankası (TEB) Bireysel Bankacılık Satış Direktörü Tuğbay Kumoğlu ise “Kentsel
Dönüşüm Çözümleri” toplantısıyla ortaya konan çözüm alternatiflerinin sürece büyük katkı
yapacağına inandıklarını belirtti. Kumoğlu, TEB olarak, deprem açısında riskli alanda yer
alan veya ‘riskli yapı’ olduğu teknik raporlarla tespit edilmiş olan yapıların yeniden inşası
veya güçlendirilmesi amacıyla hak sahiplerine uygun şartlarda finansal destek sağladıklarını
söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kentsel Dönüşüm Kredisi protokolü imzaladıklarını
hatırlatan Kumoğlu, bu konuda bilgi ve danışmanlık almak isteyen kişilerin TEB şubelerine
başvurabileceğini belirterek şunları söyledi: “TEB olarak riskli yapılarını yıkıp yeniden
yaptırmak isteyen kat maliklerinin yüklenici müteahhitlere yapmaları gereken ödemelerin
finanse edilmesinden, yeni evlerine taşınmalarına kadar her aşamada yanlarında yer alıyoruz.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesi verilmiş kurumlar tarafından
depreme dayanıksız raporu bulunan yapılarda ikamet eden kat sahipleri, bankamıza
başvurarak Kentsel Dönüşüm Kredisi fırsatından ve 120 ay vadeye kadar yüzde 0,38 faiz oranı
ve dosya masrafsız kredi kullanım imkanından faydalanabiliyor.”

Etiketler : İstanbul İnşaatçılar Derneği , İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım , Kentsel Dönüşüm Çözümleri , Kentsel Dönüşüm

   UZMANINA SORUN
İlkay YILMAZ

Gayrimenkul Pazarlama Trendleri
Onay TÜBEK

Emlak Piyasası
Kazım YILMAZ

Emlak Soru-Cevap
M. Emre TOTİK

Hukuki Danışman