Konut Alacaklar Dikkat ! YENİ Düzenlemeler

Konut Alacaklar Dikkat ! YENİ Düzenlemeler
Konut Alacaklar Dikkat ! YENİ Düzenlemeler !
 
''6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'' uyarınca konut alacakların bilmesi gereken yeni hakları; 
 
Gayrimenkul Hukuku Avukatı Emre Alcan, "Öncelikle, üstlendiği projeyi eksiksiz tamamlayabilecek finansman güçü olmayan firmaların maketten satışlarında geçtiğimiz dönemlerde çok sayıda tüketici mağdur oldu. Projenin, müteahhidin finansman riskine karşın tamamlanabilmesi için sigortalanması ve projenin teslim süresinin 36 ay ile sınırlanması tüketiciler için önemli gelişmeler."
 
- SÖZLEŞMEDEN CAYMA HAKKI:
 
* 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkı,
 
* Kredi anlaşması yapılan bankalar da cayma hakkı süresi içinde tüketiciden faiz, komisyon, yasal yükümlülük ve benzeri isimler altında hiçbir masraf talep edemeyecek. 
 
* Satıcı firma, aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade edecek.
 
- MAKETTEN SATIŞA YENİ DÜZENLEME:
 
* Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 36 ayı geçemeyecek. 
 
* Devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı olacak.
 
* Ancak, sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminatın ödenmesini alıcıdan talep edebilecek.
 
* Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamayacak.
 
* Ön ödemeli konut satışının tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunlu olacak.
 
- MÜTEAHHİDİN İFLASI:
 
* Bakanlık belli konut adedinin üstündeki projeler için ön ödemeli konut satışına başlamadan önce firmalara bina tamamlama sigortası yaptırma zorunluluğu getirecek veya Bakanlıkça belirlenen diğer teminat ve şartları sağlamasını isteyecek.
 
- AYIPLI İFA:
 
* Taşınmazın ayıplı teslimi halinde, kusurun giderilmesini veya dairenin ayıpsız olan emsali ile değiştirilmesini talep edebilecek. Düzenleme kapsamında böyle bir durumun giderilmesi için müteahhit firmaya ise 60 gün süre tanınıyor.
 
- MÜTEAHHİDİN 5 YILLIK SORUMLULUĞU:
 
* Konutta ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, mülkün tüketiciye teslim tarihinden itibaren beş yıl olarak belirlenirken, ikinci el mülk satışlarda ise satıcının ayıplı maldan sorumluluğu üç yıldan az olamayacak.
 
- ALICININ TEMERRÜDE DÜŞMESİ:
 
* Alıcının, konutun taksitlerini ödemeyecek duruma düşmesi halinde ise bankalar ve finansman kuruluşları, kalan borcun tamamını ifa etme hakkını tüketicinin de birbirini izleyen en az iki taksiti ödemede temerrüde düşmesi hâlinde kullanabilecek. 
 
* Konut finansmanı kuruluşunun bu hakkını kullanabilmesi için tüketiciye en az otuz gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekecek. 
 
* Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz, komisyon ve benzeri masraflar dikkate alınmayacak.
 
- BANKALARIN SORUMLULUĞU:
 
* Projenin bankalarla kredi anlaşması varsa ve alıcı bu banka üzerinden konut kredisi kullanmışsa, konutun hiç ya da gerektiği şekilde teslim edilmemesi halinde ortaya çıkan durumdan hem yüklenici firma hem de finansman kuruluşu sorumlu olacak. 
 
- SABİT FAİZ DEĞİŞTİRİLEMEYECEK
 
* Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi hâlinde, sözleşmenin kurulduğu tarihte belirlenen oran tarafların rızası dışında değiştirilemeyecek. 
 
* Oranın değişken olarak belirlenmesi hâlinde ise, başlangıçta sözleşmede belirlenen oran, dönemsel geri ödeme tutarı başlangıçta sözleşmede belirlenen azami dönemsel geri ödeme tutarını aşmamak koşuluyla ve sözleşmede belirlenecek yurt içinde veya yurt dışında genel kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan endekslerden en düşük olanı baz alınarak değiştirilebilecek.
 
- ERKEN ÖDEME TAZMİNATI YÜZDE 1'İ GEÇMEYECEK
 
- KREDİLERDE SİGORTA ZORUNLU OLMAYACAK
 
* Bankaların kredi kullandırırken sormadan yaptığı zorunlu sigorta, düzenleme çerçevesinde artık tüketicilerin yazılı izni olmaksızın yapılamayacak.
 
- KREDİ HESABINDAN MASRAF ALINMAYACAK
Emre Alcan,

Etiketler : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması , Gayrimenkul Hukuku Avukatı , Emre Alcan , banka , kredi

   UZMANINA SORUN
İlkay YILMAZ

Gayrimenkul Pazarlama Trendleri
Onay TÜBEK

Emlak Piyasası
Kazım YILMAZ

Emlak Soru-Cevap
M. Emre TOTİK

Hukuki Danışman